Licznik odwiedzin

17693742
Od 2011 roku
17693742

 

 

* Bóg Miłość Nieskończona

* Bóg Miłosierdzie Nieskończone

* Jedna owczarnia i jeden Pasterz

* Apostoł Ojca Przedwiecznego

* Maryja Królowa Apostołów

* Wieczernik Jerozolimski

* Zesłanie Ducha Świętego

* Miłość Chrystusa przynagla nas

* Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

* Apostolstwo powszechne

* Na nieskończoną chwałę Bożą

(Ad infinitam Dei gloriam – AIDG)

* Dla zniszczenia grzechu

(Ad detruendum peccatum – ADP)

* Dla zbawienia dusz

(Ad salvandas animas –ASA)

 

 

Twitter Papieża Franciszka