Licznik odwiedzin

17000922
Od 2011 roku
17000922

"Święta Bożego Narodzenia będą wówczas, jeśli podobnie jak Józef, uczynimy miejsce na milczenie; jeśli, podobnie jak Maryja, powiemy Bogu Oto jestem; jeśli, podobnie jak Jezus, będziemy blisko tych, którzy są samotni; jeśli, tak jak pasterze, opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem. Boże Narodzenie będzie wówczas, jeśli znajdziemy światło w ubogiej grocie Betlejem”. Papież Franciszek

Drogie Siostry

Boże Narodzenie to pielgrzymowanie do Betlejem, które budzi pamięć naszego serca. Podczas gdy nasze mapy są coraz dokładniejsze, to wnętrze człowieka staje się coraz bardziej nieznaną ziemią. Pragnę Siostrom życzyć, aby tegoroczna wędrówka ku prawdzie Bożego Narodzenia była doświadczeniem obecności Boga. Niech serce odzyskuje swoją wielkość, a Pan Bóg działa w nas i krok po kroku prowadzi ku głębi swojej Tajemnicy.

Maryi, której Serce zjednoczyło się z Sercem Jezusa polecajmy nadchodzący 2020 rok, prosząc, abyśmy każdy dzień przeżyli w blasku Bożej obecności.

Z najlepszymi życzeniami Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

S.M. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna wraz z Siostrami z Zarządu

 

 Rzym, Boże Narodzenie 2019

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)