Licznik odwiedzin

16878432
Od 2011 roku
16878432

Z moich ust nigdy nie zejdzie dziękczynienie...

Drogie Siostry

W Uroczystość św. Wincentego Pallottiego pragnę jego słowami:  Niech każdy dzień będzie przeżywany jako dziękczynienie (OOCC, VII) - zaprosić Siostry do wdzięczności.

Wdzięczność to jeden z tych najbardziej charakterystycznych rysów pallotyńskiej duchowości. Zatem z wdzięcznością celebrujmy dzień naszego Założyciela. Czerpiąc z przykładu jego świętości i podążając za jego wskazaniami, dziękujmy Bogu za dar życia i powołania każdej z nas. To w nim i poprzez niego odnajdujemy naszą najgłębszą tożsamość. Jesteśmy częścią jego życia i jego historii.

Czytaj więcej...

"Święta Bożego Narodzenia będą wówczas, jeśli podobnie jak Józef, uczynimy miejsce na milczenie; jeśli, podobnie jak Maryja, powiemy Bogu Oto jestem; jeśli, podobnie jak Jezus, będziemy blisko tych, którzy są samotni; jeśli, tak jak pasterze, opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem. Boże Narodzenie będzie wówczas, jeśli znajdziemy światło w ubogiej grocie Betlejem”. Papież Franciszek

Drogie Siostry

Boże Narodzenie to pielgrzymowanie do Betlejem, które budzi pamięć naszego serca. Podczas gdy nasze mapy są coraz dokładniejsze, to wnętrze człowieka staje się coraz bardziej nieznaną ziemią. Pragnę Siostrom życzyć, aby tegoroczna wędrówka ku prawdzie Bożego Narodzenia była doświadczeniem obecności Boga. Niech serce odzyskuje swoją wielkość, a Pan Bóg działa w nas i krok po kroku prowadzi ku głębi swojej Tajemnicy.

Czytaj więcej...

Ave Maria,

Gratia Plena, 

Ora Pro Nobis!

Rzym, Adwent 2019

Drogie Siostry

Jak co roku powraca do nas Adwent. Treści są ciągle te same, ale i zarazem inne. Inne jest bogactwo Słowa Bożego, a także my co roku jesteśmy na innym etapie życia.

Adwent niesie ze sobą nadzieję i oczekiwanie. Nasz wzrok podąża w dwóch różnych kierunkach. Z jednej strony wychylamy się poza horyzont doczesności, wyglądając Chrystusa przychodzącego w chwale. Z drugiej strony wracamy do Betlejem i wspominamy narodzenie Syna Bożego. Oba wydarzenia są zaproszeniem do spotkania i przyjęcia życia.

Czytaj więcej...

Szczególnym zadaniem Zgromadzenia jest

praca misyjna,

czyli krzewienie wiary chrześcijańskiej tam,

gdzie jeszcze lub już jej nie ma.

ZŻ 23

Drogie Siostry,

W świetle 100. rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud, papież Franciszek ogłosił miesiąc październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym pod hasłem: Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie. Także my – pallotynki misjonarki – chcemy obchodzić ten wyjątkowy czas w sposób godny i owocny. Dlatego pragnę zachęcić Siostry do wzmożonej refleksji na temat misji, aby ożywić własne przywiązanie do Chrystusa i Ewangelii oraz pomóc wszystkim poszukującym spotkać żywego Boga.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)