Licznik odwiedzin

17391296
Od 2011 roku
17391296

Wierzę...

Rzym, Wielkanoc 2021

Drogie Siostry

W wielkanocnym przesłaniu Zmartwychwstały Pan pozdrawia nas słowami Pokój wam! Chrystus na krzyżu – paschalny Baranek – przynosi zmęczonemu światu dar nowego życia: odkupienie! Pokój i radość to owoc paschalnej drogi Chrystusa, który „sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża” (1P 2,24).

Czytaj więcej...

Wybrać życie

- to wybrać Boga.

Wybrać Boga to kochać Go.

Rzym, Wieki Post 2021 r.

Drogie Siostry                                                                                             

Na progu Wielkiego Postu liturgia Kościoła stawia przed nami podstawowy wybór. We fragmencie zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego Prawa czytamy: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (…) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie” (Pwt 30, 15.19). Wybierz życie! Co to oznacza? Jak to zrobić? Czym jest życie?

Czytaj więcej...

Tylko Bóg !

Rzym, 22 stycznia 2021 r.

 

W Uroczystość św. Wincentego Pallottiego pragnę życzyć nam wszystkim, abyśmy byli lustrem odbijającym Jego postać. To znaczy, abyśmy z łaską Bożą:

▪ w całym naszym życiu i w apostolstwie nieustannie dążyli do świętości,

▪ rozpoznali i uwierzyli w Boga Nieskończoną Miłość i Miłosierdzie,

▪ byli apostołami na wzór Jezusa Apostoła Ojca Przedwiecznego,

▪ w Maryi Królowej Apostołów widzieli program, najskuteczniejszy przykład i najdoskonalszy wzór naszego życia i apostolstwa,

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)