Licznik odwiedzin

17448953
Od 2011 roku
17448953

Bardzo oczekiwane spotkanie wzbudza w kraju coraz większy entuzjazm

Brazylia żyje oczekiwaniem na wizytę Papieża, która budzi zainteresowanie przede wszystkim dlatego, że jest to pierwszy Papież z Ameryki Łacińskiej, a także, ponieważ przyjął symboliczne imię Franciszek, tak drogie wierzącym i niewierzącym. Uśmiech i prostota Papieża, jego bliskość względem ubogich i jego konsekwentna pamięć o nich, wyrażana gestami i w słowach, sprawiają, że jest Pasterzem pełnym zapału i miłości do swoich owiec. Jego słowa, proste i bezpośrednie, płynące z serca przenikniętego wielką gorliwością pasterską, docierają głęboko do osób, które się z nimi od razu utożsamiają, ponieważ dotyczą ich codziennego życia. Swoboda, z jaką Papież je wypowiada, nie ujmując nic ich jasności, głębi i mocy, daje Kościołowi nową energię i powoduje odradzanie się entuzjazmu wiary. W Rio de Janeiro wraz z młodzieżą z całego świata będziemy mieli możliwość zbliżenia się jeszcze bardziej do Franciszka, aby czerpać z duchowości, jaka emanuje z jego gestów i jego słów.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)