Licznik odwiedzin

17436749
Od 2011 roku
17436749

Na ostatnie przed wyjazdem do Brazylii południowe spotkanie z Papieżem przybyły na Plac św. Piotra, mimo doskwierającego upału, tłumy wiernych. Wśród nich nie zabrakło okazałego transparentu z włoskim napisem „Dobrej drogi!”, który dostrzegł Papież i podziękował za te wyrazy solidarności.
„Proszę was o duchowe towarzyszenie mi modlitwą w podróży, którą jutro rozpocznę – powiedział Franciszek. – Jak wiecie udaję się do Rio de Janeiro w Brazylii z okazji 28. Światowego Dnia Młodzieży. Będzie tam bardzo wielu młodych ze wszystkich stron świata. I myślę, że można to nazwać właściwie «Tygodniem Młodzieży», a jego protagonistami będą młodzi.

Ci, którzy przyjadą do Rio, chcą usłyszeć głos Jezusa, chcą posłuchać Jezusa: «Panie, co mam zrobić z moim życiem? Jaka jest moja droga?». To dotyczy także was, młodych na tym placu. Są tu jacyś młodzi? No właśnie także wy młodzi z tego placu, pytajcie się o to samo Pana: «Co mam uczynić z moim życiem? Jaka jest moja droga?». Zawierzmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, tak umiłowanej i czczonej w Brazylii, te właśnie pytania: te, które postawią młodzi tam, i te, które stawiacie wy dzisiaj. Niech Matka Boża pomaga nam na tym nowym etapie pielgrzymowania”.


Tekst pochodzi ze strony http://pl.radiovaticana.va/news/2013/07/21/

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)