Licznik odwiedzin

17449059
Od 2011 roku
17449059

O swoich wrażeniach po Ceremonii Otwarcia opowiadają pielgrzymi na ŚDM.

- Bardzo mi się podobała Ceremonia Otwarcia. To było miłe zaskoczenie, że chociaż była w większości w języku polskim, tak łatwo było się zorientować, co się w danym momencie dzieje. Pięknie jest doświadczyć powszechnego Kościoła i tego, że chociaż jesteśmy różni i z różnych krajów, mamy jednego Boga, który za nas umarł. Najbardziej podobał mi się ten moment, kiedy wszyscy uwielbiali i śpiewali pieśń „Jesus Christ you are my life”, zresztą prawdziwy klasyk ŚDM, z taką radością i szczęściem – mówi Stephanie Santos z Australii. - Udział w Mszy świętej w takim tłumie był dla mnie przeżyciem. W Australii mieszkam w niewielkiej nadmorskiej miejscowości, gdzie nie mamy zbyt dużej społeczności katolickiej, więc to było dla mnie bardzo ważne zobaczyć, że Kościół żyje, jest taki młody i pełen energii.

Czytaj więcej...

Dobiegają końca „Dni w Diecezjach”, czas gdy zagraniczni pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży poznawali polską kulturę i religijność. Niedzielę młodzi spędzali w parafiach oraz w goszczących ich rodzinach. Jutro rano ruszą już do Krakowa na spotkanie ze swoimi rówieśnikami oraz Papieżem Franciszkiem.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)