Licznik odwiedzin

17507468
Od 2011 roku
17507468

„Pan zachęca was, byście stawali się aktywnymi bohaterami służby; pragnie was uczynić konkretną odpowiedzią na potrzeby i cierpienia ludzkości; chce, byście byli znakiem Jego miłosiernej miłości dla naszych czasów!”. Papież Franciszek mówił o tym do kilkuset tysięcy młodych ludzi z całego świata, którzy dzisiejszego wieczora uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na krakowskich Błoniach. Ojciec Święty podkreślił, że bez miłosierdzia człowiek nic nie może uczynić. Jako drogę prawdziwego szczęścia, czyli pójścia do końca za Jezusem, wskazał młodym Drogę Krzyżową. 

 

Swe rozważanie Papież rozpoczął od ewangelicznych błogosławieństw, które – jak podkreślił –  wychodzą naprzeciw pytaniu człowieka: „Gdzie jest Bóg?”.

„Obejmując drzewo krzyża, Jezus obejmuje nagość i głód, pragnienie i samotność, cierpienie i śmierć mężczyzn i kobiet wszystkich czasów. Tego wieczoru Jezus i my wraz z nim obejmujemy ze szczególną miłością naszych syryjskich braci, którzy uciekli przed wojną. Witamy ich i przyjmujemy z braterską miłością i sympatią – mówił Papież. – Przemierzając Drogę Krzyżową Jezusa, odkryliśmy na nowo znaczenie upodobnienia się do Niego przez 14 uczynków miłosierdzia. Pomagają nam one otworzyć się na Boże miłosierdzie, prosić o łaskę zrozumienia, że bez miłosierdzia człowiek nic nie może uczynić; bez miłosierdzia ja, ty, my wszyscy nic nie możemy zrobić”.

Ojciec Święty nawiązał do znaczenia 14 uczynków miłosierdzia rozważanych podczas dzisiejszej Drogi Krzyżowej, zarówno tych co do ciała, jak i co do duszy. Przypomniał, że będziemy sądzeni z tego, co uczyniliśmy najmniejszemu z naszych braci.

„W przyjęciu tego, kto, zepchnięty na margines, został zraniony na ciele, i w przyjęciu grzesznika zranionego na duszy stawką jest nasza wiarygodność jako chrześcijan – mówił Papież. – Dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie młodych takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie; potrzebuje młodych gotowych poświęcić życie w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia. Wobec zła, cierpienia, grzechu dla ucznia Jezusa jedyną możliwą odpowiedzią jest dar z siebie, a nawet dar własnego życia, na wzór Chrystusa; to jest postawa służby. Jeśli ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem, nie żyje, aby służyć, jest nieprzydatny dla życia. Swoim życiem zapiera się Jezusa Chrystusa”.

Franciszek wskazał młodym, że aby stać się znakiem miłosiernej miłości Boga dla naszych czasów, trzeba wejść na drogę osobistego zaangażowania i poświęcenia samych siebie. To jest Droga Krzyżowa.

„Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia, że idzie się za Chrystusem aż do końca, w często dramatycznych okolicznościach codziennego życia. Jest to droga, która nie boi się niepowodzeń, marginalizacji ani samotności, ponieważ wypełnia serce człowieka pełnią Jezusa – mówił Franciszek do młodych z całego świata. – Droga Krzyżowa jest drogą życia i stylu Boga, przez którą Jezus prowadzi także ścieżkami społeczeństwa nieraz podzielonego, niesprawiedliwego i skorumpowanego. Droga Krzyżowa jest jedyną, która zwycięża grzech, zło i śmierć, ponieważ doprowadza do promiennego światła zmartwychwstania Chrystusa, otwierając horyzonty życia nowego i pełnego. Jest to droga nadziei i przyszłości. Kto nią podąża wielkodusznie i z wiarą, daje ludzkości nadzieję i przyszłość”.

Na zakończenie Ojciec Święty przypomniał, że w Wielki Piątek wielu uczniów Jezusa powróciło ze smutkiem do domów, by zapomnieć o krzyżu. Pytał młodych, w jakim duchu powrócą do swych domów, wskazując, że każdy sam musi odpowiedzieć na wyzwanie tego pytania.

bz/ rv

 

 

 

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)