Licznik odwiedzin

17507682
Od 2011 roku
17507682

Dobiegają końca „Dni w Diecezjach”, czas gdy zagraniczni pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży poznawali polską kulturę i religijność. Niedzielę młodzi spędzali w parafiach oraz w goszczących ich rodzinach. Jutro rano ruszą już do Krakowa na spotkanie ze swoimi rówieśnikami oraz Papieżem Franciszkiem.

„Dni w Diecezjach” to był czas przede wszystkim wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się i podzielenia swoją wiarą. Polacy szeroko otworzyli drzwi swoich domów na zagranicznych gości. Były długie rozmowy, czasem do późna w nocy, i smakowanie polskich potraw, szczególnie dziś, gdy młodzi mieli nieco więcej czasu, by pobyć ze swoimi gospodarzami. Beata i Andrzej Sztejka, małżeństwo z Bydgoszczy gości pielgrzymów z Litwy. „Tę miłość, którą przekazujemy dzieciom tak chcemy przekazać też młodym, podzielić się nią z rówieśnikami. Jak byliśmy młodsi chodziliśmy z mężem na pielgrzymki, jeździliśmy na spotkania z Janem Pawłem II, więc czujemy tego ducha a i duchem czujemy się młodzi. Nasz dom jest otwarty na gości, lubimy młodzież, lubimy ludzi” - przyznała Beata Sztejka.

Przed południem młodzi modlili się w parafiach na Mszach. Jose, który przyjechał z Kolumbii przyznał, że czas, który spędził w parafii św. Józefa Oblubieńca w Warszawie był wspaniały. „Te dni, które spędziliśmy w parafii były wspaniałe. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Wszyscy byli bardzo serdeczni, pomocni, gdy czegokolwiek potrzebowaliśmy, a jedzenie było pyszne. Cieszymy się, że tutaj jesteśmy, to był czas bardzo głęboki duchowo, dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani na to, co wydarzy się w przyszłym tygodniu w Krakowie” - podkreślił młody Kolumbijczyk.

W wielu wspólnotach zaplanowano jeszcze wieczorne atrakcje dla pielgrzymów. W poniedziałek, po śniadaniu, młodzi wyruszą do Krakowa, by tam spotkać się ze swoimi rówieśnikami z całego świata oraz z Papieżem Franciszkiem.

 

Źródło: R. Łączny, KAI

Foto: Episkopat.pl

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)