Licznik odwiedzin

17448912
Od 2011 roku
17448912

Zebranie wybrało nową Generalną Radę Koordynacyjną:

– Członkowie z urzędu: Ks. Jacob Nampudakam SAC, S. Ivete Garlet CSAC i S. Izabela Świerad SAC.

– Członkowie wybrani: Pani Donatella Acerbi – Włochy, S. Bożena Olszewska SAC – Polska, Ks. Jeremiah Murphy SAC – Irlandia, Pani Cheryl Sullivan – Australia, Ks. Gilberto Orsolin SAC – Brazylia, Pani  Sonia Saldana – Indie, S.  Beniamina Tropiano CSAC – Włochy,  Ks. Florent Eloundou SAC – Kamerun, Pan Michał Grzeca – Polska, Pani Linda Barikmo – USA. Zastępcy: Pani Rosa Colucci – Włochy, Ks. Alexander Pietrzyk SAC, Francja, Ks. Norbert Sequeira SAC, Indie.

Nowy Przewodniczący zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu nowej Generalnej Rady Koordynacyjnej.

Źródło: https://sac.info

Przesłanie V Zebrania Generalnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)