Licznik odwiedzin

17025530
Od 2011 roku
17025530

31 lipca wspólnota Prokury Generalnej pożegnała Panią Ritę Ponziani, która po 42 latach oddanej posługi zakończyła czas pracy zawodowej i przeszła na zasłużoną emeryturę. Pierwszym znakiem wdzięczności była Msza św. sprawowana w kaplicy w Prokurze przez ks. Jarosława Rochowiaka, salezjanina. Na wspólnej modlitwie w intencji Rity zgromadzili się pracownicy, współpracownicy, najbliższa rodzina oraz Siostry, które pod okiem s. Magdaleny Pinto, przełożonej, przygotowały świąteczną liturgię i agapę, podczas której Rita dała świadectwo swojej długoletniej obecności w Prokurze:

Czytaj więcej...

 

Kochani,

Pozdrawiam z Ziemi Świętej!

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę pielgrzymować do miejsc, po których chodził nasz Zbawiciel. Naszą grupę stanowi 49 uczestników, w tym dwóch księży i trzy siostry. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Nazaretu, rodzinnego miasta Jezusa, i  modlitwy w Bazylice pw. NMP oraz w kościele św. Józefa. Dalej droga poprowadziła nas do Kany Galilejskiej, gdzie pary małżeńskie naszej pielgrzymkowej wspólnoty odnowiły przysięgę małżeńską. Później Góra Tabor z przepięknymi widokami! Nie da się tego wszystkiego przekazać, to po prostu samemu trzeba przeżyć!

 

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)