Licznik odwiedzin

17621159
Od 2011 roku
17621159

PROGRAMY LOKALNE

Wspólnoty Założycielskie należące do Zjednoczenia przygotowują programy lokalnych celebracji, które mogą być przedłużone do 20 stycznia 2014 r.[1]

Wszystkie inicjatywy, zwłaszcza związane z rozpoczęciem i zamknięciem Jubileuszu, powinny zostać wcześniej zgłoszone do Komitetu. Zatroszczy się on o ich rozpropagowanie dostępnymi środkami, aby umożliwić stałą wymianę informacji, które pomogą nam we wspólnym świętowaniu.

Komitet zachęca do:

  • przeżywania w sposób odnowiony i bardziej uroczysty Oktawy i Uroczystości Objawienia Pańskiego;
  • promowania przez uniwersytety pallotyńskie i Instytuty Pallottiego sympozjów, dni poświęconych osobie Świętego, itp.;
  • organizowania lokalnych spotkań modlitewnych każdego 22. dnia miesiąca;
  • przeprowadzenia lokalnych misji ludowych w różnych parafiach, szczególnie pallotyńskich;
  • organizowania wspólnych rekolekcji dla osób należących do Zjednoczenia w środowisku lokalnym;
  • zorganizowania pallotyńskiego spotkania młodych w Rio de Janeiro, które poprzedziłoby MDM 2013.

 


[1] Por. Zalecenia Trzech Zarządów Generalnych Wspólnot Założycielskich  (16 maja 2011)

Foto: s. Miriam Studzińska SAC

 

Obchody w Polsce Roku Jubileuszowego
50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego

22 stycznia 2012 – 20 stycznia 2013

I. ROZPOCZĘCIE
Momentem rozpoczynającym jubileuszowe obchody w Polsce będzie uroczysta Msza święta koncelebrowana w niedzielę 22 stycznia br. o godz. 12.30 w kościele pw. Chrystusa Króla w Warszawie, przy ul. Skaryszewskiej 12. Przewodniczyć jej będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
Do udziału w tej celebracji zapraszamy wszystkich członków ZAK: siostry, księży, braci, wiernych świeckich oraz czcicieli i sympatyków św. Wincentego Pallottiego. Osoby, które nie będą mogły dotrzeć do Warszawy zachęcamy do towarzyszenia za pośrednictwem Telewizji TRWAM oraz Radia Maryja, które będą transmitować uroczystości z kościoła Chrystusa Króla.

II. HASŁO
PALLOTTI. ŚWIĘTOŚĆ DLA APOSTOLSTWA to hasło, które będzie towarzyszyć jubileuszowym obchodom w Polsce. Zawiera ono dwa istotne dla Pallottiego pojęcia, które wzajemnie się warunkują i uzupełniają.
Świętość mająca swoje źródło w Bogu jest pragnieniem każdego wierzącego. Jest równocześnie darem, którego tylko Bóg może udzielić człowiekowi.
Apostolstwo pochodzące z doświadczenia spotkania z Bogiem jest decyzją podjętą przez nielicznych. Jest zadaniem, które może podjąć tylko człowiek zjednoczony z Bogiem.
Dla Pallottiego świętość i apostolstwo to dwa sposoby wyrażenia jednej prawdy, że Bóg Miłość Nieskończona pragnie udzielać się każdemu i każdego pragnie przyciągnąć do siebie.
Wincenty Pallotti, szukając swojej drogi do świętości, do Boga, coraz bardziej zbliżał się do człowieka, co dało początek dziełu jego życia – Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Podejmując zadania apostolskie, coraz bardziej odzwierciedlał w sobie świętość Boga, co autorytatywnie potwierdził Kościół pięćdziesiąt lat temu.
Pallotti pragnął świętości i pragnął autentycznego apostolskiego zaangażowania. Pragnął, podejmował i realizował, aż w końcu sam stał się niejako ŚWIĘTOŚCIĄ DLA APOSTOLSTWA.

III. LOGO
Wyjaśnienie autorki:
Bóg. Miłość. Poświęcenie. Pallotti.
Wielkie serce, wielki umysł. Wielka wiara... i wreszcie Wielki Człowiek.
Wincenty Pallotti żył dla ludzi i Boga, był mostem pomiędzy Ziemią a Niebem.
Pięćdziesięciolecie kanonizacji, a On wciąż żywy w swoich dziełach, a On wciąż żywy w nas, w kościele, w życiu...
A On wciąż WIELKI, wyrazisty...

Wyrazisty, bordowy podpis Pallottiego, symbol człowieka, który wyrył się w świecie zarówno duchownych jak i świeckich. Siła apostolstwa, wzór człowieczeństwa.
W tle szara twarz Kapłana, delikatna i niepozorna, jak On sam. Delikatny i niepozorny jak maksyma za którą podążał: „Być wszystkim dla wszystkich”.

IV. STACJE OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH
Świętowanie 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego w Polsce ma charakter jubileuszowego pielgrzymowania. W każdym miesiącu Roku Jubileuszowego, w różnych miejscach Polski, które są miejscami stacyjnymi, odbędzie się celebracja skupiająca Rodzinę Pallotyńską z danego regionu.
Temat przypisany do określonych miejscowości wyraża specyfikę pallotyńskiej obecności w danym regionie Polski, a jednocześnie wpisuje się w ciąg całorocznych obchodów, w czasie których ukazujemy charakterystyczne rysy życia i świętości św. Wincentego Pallottiego.
Jubileuszowemu pielgrzymowaniu będzie towarzyszyć znak peregrynacyjny: krzyż-relikwia. Jest to krzyż, który wraz z ciałem św. Wincentego Pallottiego został złożony w jego grobie, a następnie z niego wyjęty w 1906 roku, w czasie pierwszej ekshumacji zwłok, w ramach toczącego się wówczas procesu beatyfikacyjnego. Aktualnie, krzyż jest w posiadaniu Generalatu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, które przekazały go na czas trwania obchodów jubileuszowych w Polsce.

1. WARSZAWA, 22 stycznia 2012 - ROZPOCZĘCIE
MIEJSCE: kościół Chrystusa Króla, ul. Skaryszewska 12
TEMAT: Bóg
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej szukać Boga zawsze i we wszystkim
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti przewodniku szukających Boga – módl się za nami

2. GDAŃSK, 19 lutego 2012
MIEJSCE: kościół św. Elżbiety, ul. Elżbietańska 1
TEMAT: chorzy
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej być niosącym zdrowie lekiem
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti pocieszycielu chorych – módl się za nami

3. POZNAŃ, 25 marca 2012
MIEJSCE: kościół św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego, ul. Przybyszewskiego 30
TEMAT: Słowo
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej żyć w nieustannej adoracji Słowa Wcielonego
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti szafarzu Słowa Bożego i Eucharystii – módl się za nami

4. OŻARÓW MAZOWIECKI, 22 kwietnia 2012
MIEJSCE: sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Poznańska 183
TEMAT: miłosierdzie
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej być nowym cudem miłosierdzia dla wszystkich stworzeń
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti nowy cudzie Miłosierdzia – módl się za nami

5. ZAKOPANE, 20 maja 2012
MIEJSCE: sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Krzeptówki 14
TEMAT: Maryja
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej miłować Maryję ­ Córkę Ojca Przedwiecznego, Matkę Słowa Wcielonego, Oblubienicę Ducha Świętego
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti oblubieńcu Maryi – módl się za nami

6. HODYSZEWO, 24 czerwca 2012
MIEJSCE: sanktuarium Matki Bożej Pojednania, ul. Platonoffa 40
TEMAT: jedność
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti niestrudzony apostole jedności – módl się za nami

7. KIELCE, 22 lipca 2012
MIEJSCE: kościół św. Karola Boromeusza, ul. Karczówka Klasztor 1
TEMAT: ubodzy
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej zaradzać nędzy ubogich
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti ojcze ubogich – módl się za nami

8. CZĘSTOCHOWA, 19 sierpnia 2012
MIEJSCE: sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Kordeckiego 49
TEMAT: pielgrzym
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej pozostawać w stanie cierpiącego pielgrzyma
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti pielgrzymie wśród pielgrzymów – módl się za nami

9. KRAJOWY KONGRES ZAK
KONSTANCIN-JEZIORNA/WSD OŁTARZEW, 21-23 września 2012

10. WADOWICE, 21 października 2012
MIEJSCE: kaplica Królowej Apostołów, Kopiec
TEMAT: misje
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej, aby cały świat poznał Ciebie
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti apostole bez granic – módl się za nami

11. LUBLIN, 18 listopada 2012
MIEJSCE: kościół Wieczerzy Pańskiej, al. Warszawska 31
TEMAT: nowa ewangelizacja
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej ożywiać wiarę i rozpalać miłość
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti zwiastunie nowej ewangelizacji – módl się za nami

12. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 16 grudnia 2012
MIEJSCE: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Piastowska 7
TEMAT: Chrystus
MOTTO: Pragnę wciąż i coraz bardziej, by życie mego Pana Jezusa Chrystusa było życiem moim
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti Chrystusowy szaleńcze – módl się za nami

13. GNIEZNO, 20 stycznia 2013 - ZAKOŃCZENIE
MIEJSCE: bazylika prymasowska pw. Wniebowzięcia NMP
TEMAT: świętość przyszłością apostolstwa
MOTTO: Widzę was w Bogu, przestaję z wami w Bogu, ściskam Was i pozdrawiam w Bogu, kocham Was w Bogu i w Bogu odnajduję się zawsze z Wami zjednoczony we wszystkich pracach Waszych; byśmy się zjednoczyli w Bogu w Królestwie Niebieskim dla wyśpiewywania na wieki Boskich zmiłowań (OCL III, List 694, 245)
WEZWANIE: Święty Wincenty Pallotti wzorze świętości i apostolstwa – módl się za nami.

 


Twitter Papieża Franciszka