Licznik odwiedzin

17449023
Od 2011 roku
17449023

19th January 2013

Holy Eucharist was celebrated at 5.00 p.m. at Santo Spirito dei Napoletani, Rome. The Holy eucharist was presided over by Fr. Francesco Bartoloni, Moderator General of the Missionaries of Precious Blood Congregation

http://www.youtube.com/watch?v=4DbjE69t3Kc

____________________

20th January 2013

12.30: Basilica di San Pietro - Vaticano
Santa Messa presieduta da S.E. Rev. ma. Card. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione della cause dei Santi.

http://www.youtube.com/watch?v=-bQcehLfT2E

____________________

21st January 2013

San Salvadore in Onda

http://www.youtube.com/watch?v=X_9k6lUbbfs

________________________

22nd January 2013

Basilica di Sant' Andrea della Valle

http://www.youtube.com/watch?v=pPB206Om6Bs

________________

All presentations by Norbert Sequeira SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)