Licznik odwiedzin

17448953
Od 2011 roku
17448953

Przesłanie Papieża do Konferencji Episkopatów

Na tle społecznych i duchowych wyzwań Kościół w Europie wezwany jest «do refleksji nad odwiecznym zadaniem ewangelizacji i nad jego obecną pilnością». Słowa te znalazły się  w przesłaniu, które Sekretarz Stanu kard. Tarcisio Bertone przekazał w imieniu Benedykta XVI zgromadzeniu plenarnemu Rady Konferencji Biskupów Europy. Spotkanie odbywa się w Szwajcarii w ramach obchodów 1400. rocznicy przybycia św. Galla. W przededniu Synodu na temat nowej ewangelizacji  przesłanie zachęca, by właśnie pamięć o św. Gallu i jego dziele była  bodźcem do tego, by «z wiarą i nadzieją patrzeć na wielkie 'żniwo', jakim są narody Europy, w świetle Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II i nauczania Papieży, którzy wprowadzali w życie jego nauczanie».

29 września 2012

Dlaczego jest tyle przemocy w stosunku do chrześcijan w pewnych częściach świata? Czy to możliwe, że motywacje są jedynie natury ideologicznej? Czy też uważa się, że chrześcijan trzeba zmusić do milczenia, bowiem ich głos sprzeciwia się kierunkom, jakie obrała, jak się wydaje, ludzkość? Lub może są oni bezbronną wspólnotą, którą łatwo można Zniszczenia spowodowane zamachem na chrześcijański Kościół w Nigerii zaatakować, nie ponosząc wielkiego ryzyka, aby zapanować na scenie świata, siejąc terror polityczny? Czy jest możliwe przywrócenie sprawiedliwości i pokoju przez uznanie wolności religijnej wszystkich? I jak można osiągnąć cele globalnej sprawiedliwości, stosując naprawdę etyczne rozwiązania w obliczu kryzysu, który gnębi świat? Jednym słowem, na ile aktualne są słowa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, zaproponowane przez Papieża na obchody Światowego Dnia Pokoju w 2013 r.?

Czytaj więcej...

Nowa ewangelizacja a aktualność nauczania Jezusa

Nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu nowego przesłania, odmiennego od tego co zawsze, ani też po prostu na stosowaniu nowych strategii czy nowych, atrakcyjnych metod, by przyciągnąć ludzi. W rzeczywistości ma być to powrót do „pierwotnej miłości”, o której mówi księga Apokalipsy, kiedy gani Kościół w Efezie. Nowa ewangelizacja winna być ukierunkowana na to, by zachęcać ludzi dzisiejszego zsekularyzowanego społeczeństwa do przeżywania na nowo radości z obecności i bliskości miłości Boga w ich życiu. Chodzi o powrót do świeżości Ewangelii i o to, by dać się zadziwić i zachwycić słowem samego Jezusa, tak jak działo się to, kiedy On rozpoczął swoje życie publiczne, a słuchający go ludzie zapytywali się: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą”, i zdumiewali się czynami Jezusa (por. Mk 1, 27).

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)