Licznik odwiedzin

17448990
Od 2011 roku
17448990

Przesłanie Papieża do Konferencji Episkopatów

Na tle społecznych i duchowych wyzwań Kościół w Europie wezwany jest «do refleksji nad odwiecznym zadaniem ewangelizacji i nad jego obecną pilnością». Słowa te znalazły się  w przesłaniu, które Sekretarz Stanu kard. Tarcisio Bertone przekazał w imieniu Benedykta XVI zgromadzeniu plenarnemu Rady Konferencji Biskupów Europy. Spotkanie odbywa się w Szwajcarii w ramach obchodów 1400. rocznicy przybycia św. Galla. W przededniu Synodu na temat nowej ewangelizacji  przesłanie zachęca, by właśnie pamięć o św. Gallu i jego dziele była  bodźcem do tego, by «z wiarą i nadzieją patrzeć na wielkie 'żniwo', jakim są narody Europy, w świetle Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II i nauczania Papieży, którzy wprowadzali w życie jego nauczanie».

29 września 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)