Licznik odwiedzin

17621007
Od 2011 roku
17621007

Jesteśmy od św. Wincentego Pallottiego, pasjonata sprawy Bożej, niezmordowanego w inspirowaniu każdego napotkanego człowieka, by włączył się w misję apostolską Kościoła: w skali mikro – w swoim najbliższym otoczeniu, i w skali makro – idąc na cały świat, jeśli taka wola Boża. Każdy człowiek dla Pallottiego był bogactwem darów Boga, talentów, osobistych  uzdolnień, szczególnych obdarowań Bożych, jak np. choroba lub kalectwo, też do wykorzystania apostolskiego.

Św. Wincenty Pallotti, mal. S.Julitta Gołębiowska SAC

My się też wywodzimy z tego nurtu. Nasze początki sięgają Rzymu, 1838 r., kiedy to Pallotti, w szczytowym okresie swojej aktywności, rozpoczął bardzo ścisłą współpracę m.in. z grupą niewiast działających charytatywnie. Z nich to ukonstytuowała się pierwsza wspólnota Sióstr Pallotynek Rzymskich.

Czytaj więcej...

Tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna. (Rz 8, 29)

Jeśli bowiem wszyscy chrześcijanie muszą naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa, to o ileż więcej muszą naśladować Go ci, którzy w jakikolwiek sposób współpracują, aby kontynuować Jego posłannictwo. (św. Wincenty Pallotti)

Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego w czasie swej publicznej działalności powoływał ludzi, by Go w szczególny sposób naśladowali. My również mocą Jego  ducha udałyśmy  się w drogę, jak wielu innych mężczyzn i kobiet, by głosić Dobrą Nowinę i dawać świadectwo o Zmartwychwstaniu.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka