Licznik odwiedzin

17693742
Od 2011 roku
17693742

Jubileusz kanonizacji

św. Wincentego Pallottiego

Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia,

zawsze zatroskany o  potrzeby swoich synów i córek,

dziękujemy Ci za łaskę tego Roku Jubileuszowego,

którą zechciałeś darować wszystkim nam,

członkom i współpracownikom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

jako znak Twojej nieskończonej miłości.

Spraw, abyśmy przeżywali ten czas w radości,

w duchu wdzięczności, w pokorze i z modlitwą,

aby nasze serca wypełniła Twoja łaska

bogata miłosierdziem i błogosławieństwem.

Pomóż nam naśladować  Jezusa Apostoła

na wzór świętego Wincentego Pallottiego,

ożywiając w nas wiarę,

umacniając nas w nadziei,

rozpalając w nas miłość,

aby rozszerzać  je na cały świat.

 

W tym czasie odnowy duchowej i apostolskiej

pragniemy głębiej przeżywać Twoją obecność, Boże.

Niech Twoje Słowo będzie dla nas światłem i drogą,

a Eucharystia pokarmem dla naszego ducha,

abyśmy stawali się coraz bardziej uczniami i świadkami Chrystusa.

Spraw, niech nasze wspólnoty i nasze rodziny

staną się wieczernikami

otwartymi na przyjęcie darów Ducha Świętego,

wraz z Maryją Królową Apostołów

i z całym Kościołem pielgrzymującym, dla wzrostu Królestwa.

Święty Wincenty Pallotti, prosimy Cię,

pomóż nam żyć w wierności charyzmatowi i misji nam powierzonej.

Uczyń nas wytrwałymi w dążeniu do świętości.

Wspieraj nas, abyśmy żyli duchem miłosierdzia, miłości braterskiej i komunii,

służąc Kościołowi w dzisiejszym świecie.

Amen.

Foto: s. Miriam Studzińska SAC

Twitter Papieża Franciszka