Licznik odwiedzin

17621205
Od 2011 roku
17621205

Autor: Paolo Russo, parafia p.w. Królowej Apostołów – Rzym

 

Krzyż, znajdujący się pomiędzy światem a wizerunkiem świętego Wincentego Pallottiego, symbolizuje Chrystusa obecnego pośród ludzkości i Jego świętość, która  ucieleśnia się w konkretnym człowieku.

Ukośne ułożenie krzyża wyraża ruch – ponieważ miłość Boża nie jest statyczna.

W cyfrę pięć wpisana jest kula ziemska – symbol apostolstwa pallotyńskiego w świecie.

W cyfrę zero wpisany jest wizerunek św.Wincentego, kapłana. Żółte tło oznacza światło, którym promieniuje świętość.

Hasło

"Promieniujcie świętością Boga" (por. Mt 5,16)

Hasło Promieniujcie świętością Boga, wybrane na obchody 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich idących za przykładem św. Wincentego Pallottiego, aby rozbłysła w życiu każdego z nas świętość Boga, która jest siłą każdego apostolstwa.

Myśl tę wyraził bł. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w czasie pasterskiej wizyty w parafii św. Wincentego Pallottiego na Pietralata (18 II 1996). Rozpoczynając swoją refleksję od wersetu z Księgi Kapłańskiej „świętymi bądźcie, bo ja jestem Święty” (Kpł 19,2). Papież podkreślił, że Bóg jest święty w najwyższym stopniu i jest źródłem wszelkiej świętości. Świętość Boga została nam przekazana w Chrystusie.

Święty Wincenty Pallotti, wpatrzony w Boga, który jest święty, podjął z zapałem  zaproszenie do świętości. Przeszedł on osobiście drogę świętości, naśladując Jezusa Chrystusa, jedyny wzór świętości dla całej ludzkości. Świętość stała się dla Pallottiego źródłem inspiracji, aby promować w Kościele i świecie taki rodzaj apostolstwa, który uwzględniałby stan i pozycję społeczną każdego chrześcijanina. Bycie świętym i apostołem stało się niegasnącym pragnieniem Pallottiego i siłą jego misyjnego zapału w głoszeniu Ewangelii w każdym środowisku.

W ten sposób, za przykładem św. Wincentego Pallottiego, wszyscy, którzy należą do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, mogą głębiej przeżywać swoje powołanie do świętości i apostolstwa.

Twitter Papieża Franciszka