Licznik odwiedzin

17000876
Od 2011 roku
17000876

Mk 1, 40-45

Wyjść z jaskini

Trędowaci byli wypędzani ze społeczności - z wioski, z miasta - i zamieszki­wali pieczary i jaskinie na odludziu. Czasami ginęli od razu, czasem żyli długo w nędzy i upokorzeniu. Wyjść na drogę - oznaczało dodatkowe ryzyko i wymagało odwagi. Czasem trędowaty miał takie szczęście, jak dzisiaj opowiedziała Ewangelia. Ale to nie tylko wydarzenie z tamtej drogi Jezusa, to jest ważna nauka dla zbawienia wszystkich, których życie odeszło z dróg powszechnie uznanych. Zdarza się, że wydarzenie rodzinne, że zły czas, że los ponad siły, że wiele innych, własnych tajemnic odsunie nas z drogi, na której świeci słońce satysfak­cji.

Zdarza się, że wtedy właśnie skuli się człowiek, jak ślimak w ostatnim kąci­ku muszelki, że się zamknie, oddzieli, spłoszy, zrezygnuje, że coraz bardziej zasuwa drzwi ku ludziom i światu, że staje się obcy i wyłączony, że niezna­ny i sam, traci cenne czasy dane mu dla pożytku innych. Jakim głosem zaprosić człowieka, żeby wyszedł ku Jezusowi: Jakich użyć argumentów, żeby się odważył?

Jak to zrobić, żeby stać się dla tych ludzi posłańcem Jezusa, oczekującego na swoich?

Jak umieć samemu w chwilach kompromitujących własną wiarę, uładzoną poprawność, uznaną pewność, jak właśnie w taki czas, odważyć się z pokorą czekać na dar łaski?

Jak osiągnąć taką mądrość wiary, by pamiętać, że właśnie przyszedł dla ta­kich z jaskiń życia, i że tacy tylko z Jego ręki mogą otrzymać pełną moc no­wego życia?

Modlę się: niech zbliżą się zalęknieni. Pan jest dla nich.

Ks. A. Henel

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)