Licznik odwiedzin

17000922
Od 2011 roku
17000922

1 Sm 1, 1-8; Mk 1, 14-20

Oddać marzenia

Próbuję wyobrazić sobie Annę. Niepłodna, więc uznawana za odrzuconą przez Boga. Nie dano jej szans, by o tym zapomniała, nawet w święto. Właśnie w święto ktoś szczególnie dbał, by nie zabrakło jej bólu. Ten stan trwał wiele lat. Jak długo można znosić cierpienie, celowe ranienie przez ludzi i milczenie Boga?

Czy nie mógłbyś mi dać tego, o co proszę? Przecież widzisz, jak bardzo cierpię! Cisza. Jak możesz pozwalać, by tak mnie krzywdzono właśnie wtedy, gdy idę Ci dziękować? Dlaczego pozwalasz, by dni święta były moim przekleństwem? Cisza. Po co mi to robisz, Boże? Czego ode mnie chcesz??

Od Anny Bóg chciał, by oddała Mu to, co dostanie – jedynego, wybłaganego syna. Swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje plany. Wszystko.

Co zatrzymuję dla siebie? Czego nie potrafiłabym Bogu oddać? Nie tylko z tego, co posiadam, także z tego, czego nie mam, a tak bardzo pragnę? Czy potrafię dla Niego zrezygnować ze swoich marzeń i planów?

Za: wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)