Licznik odwiedzin

17000863
Od 2011 roku
17000863

1 J 5, 5-13; Łk 5, 12-16

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się. (Łk 5,12-16)

Trędowaty przywrócony do życia w społeczeństwie

Czy człowiek potrafi zawierzyć istnieniu bezwarunkowej miłości Bożej, gdy większość tego, czego doświadczył lub całe jego doświadczenie to pokrewieństwo miłości: strach, nienawiść, przemoc i nadużycie? Nie zostaliśmy skazani na bycie ofiarami! Nadal jest w nas - ukryta, jak może się wydawać - możliwość wyboru miłości.

Wielu ludzi, którzy doświadczyli najboleśniejszego odrzucenia i których poddawano okrutnym torturom, potrafiło jednak wybrać miłość. Poprzez swój wybór miłości stali się świadkami nie tylko ludzkiej wytrwałości, ale również Bożej miłości, która przekracza wszelką ludzką miłość. Ci, którzy wybierają, aby nawet na małą skalę kochać pośród nienawiści i strachu, są tymi, którzy niosą naszemu światu prawdziwą nadzieję.

Henri J. M. Nouwen, Chleb na drogę. Dziennik mądrości i wiary

 

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)