Licznik odwiedzin

17000852
Od 2011 roku
17000852

1 J 2, 22-28; J 1, 19-28

Jan Chrzciciel mal. Baciccio, ok. 1690

  1. Kim jesteś?  Za kogo się uważasz?

Oba pytania usłyszał Jan Chrzciciel i na oba odpowiedział. On znał swoją tożsamość i swoją misję: chrzcił wodą i przygotował przez to innych ludzi na spotkanie z Jezusem.

Dzisiaj do Ciebie są skierowane oba pytania: kim jesteś i za kogo się uważasz. Co na nie odpowiesz? Jaka jest Twoja tożsamość i jaka jest Twoja misja, powołanie, które wypełniasz w miejscu, gdzie teraz jesteś? Jaka jest Twoja otwartość na odkrywanie każdego dnia na nowo Twojej misji? Misji, czyli Twojej odpowiedzi na pytanie: co robisz, abyś coraz bardziej przybliżał się do Twojego celu? Warto więc zadać sobie jeszcze jedno pytanie: jaki jest Twój główny cel i mniejsze cele, które prowadzą do głównego celu?

  1. (…) wśród was jednak pojawił się Ten, którego wy nie znacie.

Żydzi czekają na przyjście Mesjasza, a Jan mówi, że On już jest, tylko oczekujący Go nie potrafią rozpoznać. Dlaczego? Co im w tym przeszkadza?

Czy Ty rozpoznajesz Jezusa i Jego cuda, które robi dla Ciebie każdego dnia? Czy wciąż czekasz na fajerwerki? Może cudem, który robi dla Ciebie Jezus jest to, iż ze swoją trudnością, słabością, chorobą, możesz wstać kolejnego dnia, uśmiechnąć się do najbliższych, napić ulubionej kawy, herbaty i po prostu normalnie, zwyczajnie przeżyć ten dzień? Żyć to nie czekać na cud, ale być w tym, co jest teraz, bo to teraz jest cudem, którego nie zauważysz, jeśli wciąż będziesz w czekaniu, a nie byciu. Spójrz w tym kontekście na Twoje życie, ostatnie dni: jak rozpoznajesz w tym czasie działanie Jezusa, jakie cuda dla Ciebie zrobił?

  1. Jezus stoi koło Ciebie i pyta się: Kim dla Ciebie jestem? 

Co Mu powiesz?

 

Agnieszka Matczak

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)