Licznik odwiedzin

16878386
Od 2011 roku
16878386

 

"Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu". Mk 9, 14-29

Zawołanie ojca musiało zabrzmieć jak krzyk rozpaczy wypływający z najgłębszych sfer człowieczeństwa. Doświadczył tego każdy, kto kiedykolwiek opiekował się osobą, którą kochają ponad wszystko, a która doświadczała ciężkiej choroby. Zarówno chodzi tutaj o informacje o stanie zdrowia, jak i sposób w jaki można pomóc choremu. Jak straszne było dla ojca – na pewno także dla matki tego chłopca – obserwowanie raz za razem, jakich mąk doświadcza ich dziecko. Chłopiec zdominowany przez ducha niemego, który rzuca go na ziemię, odrętwia. Mało tego, duch powala go w ogień i wodę. Przez lata rodzina przechodzi przez piekło. Opis ojca jest bardzo energiczny i przejmujący. Zarówno dziecko, jak i jego ojciec byliby zarówno bezradni, jak i zakłopotani, gdyby stało się to w naszej obecności.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)