Licznik odwiedzin

16949345
Od 2011 roku
16949345

 

St. Vincent Pallotti, Laurel; photo by Sr. Izabela Swierad, SAC

ST. PETER CLAVER SCHOOL: 1938-1965

We wrześniu 1938 roku, nastąpiło otwarcie szkoły St. Peter Claver, której zarządzanie objęła s. Pulcheria (Ann Maria) Ginschel. Jej celem było wyjście na przeciw potrzebom  społeczności czarnych w objętym segregacją rasową mieście. W 1939 r. s. Celine Keck dołączyła do s. Pulcherii jako druga nauczycielka. Szkoła miała tylko dwa pomieszczenia klasowe i osiem poziomów nauczania. Wielu uczniów nie należało do Kościoła katolickiego. Większość dzieci było ubogich i otrzymywało wsparcie finansowe z parafii.

Dwie sale klasowe mieściły się w górnej kondygnacji kościoła. Budynek ten był niegdyś domem niejakiego Waltera Traveler Smitha. Jego matka była kiedyś niewolnicą. Mr. Twymen,jej właściciel, wyraził wolę, by po jego śmierci niewolnicy odzyskali wolność. Po uwolnieniu zamieszkała w Burlington, Lawrence Co, Ohio. Wszystkie ewidencje ludności wskazują na Mr. Smith'a jako Williama T. Smith'a, a jego matce, urodzonej w 1823 roku w Virginii, było na imię Nancy. On sam urodził się w Virginii w 1849 roku, a w  Burlington, w stanie Ohio, mieszkał w jeszcze w 1880 roku; do 1910 roku on i jego rodzina przenieśli się do Huntington. Jest zarejestrowany jako rolnik, stolarz i nauczyciel.

Mimo, że w 1954 r. segregacja rasowa w szkołach stała się nielegalna, zajęło lata całe, by wyegzekwować to prawo. Ostatecznie w 1965 roku mała szkoła w Huntington nie była już więcej potrzebna. Uczniowie zostali przeniesieni do innych szkół parafialnych w mieście: St. Joseph's School (św. Józefa), Sacred Heart School (Najśw. Serca Pana Jezusa) i Our Lady of Fatima School (Matki Bożej Fatimskiej).

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)