Licznik odwiedzin

17621055
Od 2011 roku
17621055

Historia Ukrainy - telegraficzny skrót

W pierwszym tysiącleciu p.n.e. różne części Ukrainy były pod panowaniem Cymerian, Sarmatów i Scytów. W pierwszym tysiącleciu n.e., teren zawładnęli Goci, Hunowie, Bułgarzy, Awarowie, Chazarowie i Madziarzy. Na IV wiek przypada osiedlanie się plemion słowiańskich. W tym czasie Kijów jest największym miastem tego regionu. Potęga Kijowa słabnie w połowie XIII wieku po podboju mongolskim.

Perła architektury. Komarno, miasto założone w 1324 r. Stara drewniana cerkiew wraz z dawnymi ikonami. Foto - Roman Brechko.

W XVI wieku rządy nad krajem przejmuje sąsiednia Litwa, a w następnym, XVII wieku, Ukraina przechodzi w ręce Polski. Z kolei wiek XVIII to okres zaboru rosyjskiego i podleganie Rosji carskiej.

Ukraińska Republika Ludowej zostaje założona w roku 1917. W 1918 roku ogłasza swoją niezależność od Rosji. Ale znowu w niedługim czasie Rosja upomina się o "swoje". W roku 1923 Ukraina staje się częścią ZSRR jako Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka. Z politycznych podziałów po I wojnie światowej, w okresie od 1919-1939 roku, w granicach Polski znalazła się północno-zachodnia część terenu obecnej Ukrainy. Okazuje się, że w tym czasie, tuż za granicą Polski, naród ukraiński przeżywa dramat, gdy ponad pięć milionów Ukraińców umiera z głodu w niespotykanej tragedii w czasie pokoju, jaką zgotował Ukrainie Józef Stalin w latach 1932/33. Ukraina ponownie staje się republiką ZSRR po roku 1945. To tutaj, w Czarnobylu, Moskwa wybudowała elektrownię jądrową, której awaria w roku 1986 odbiła się szerokim echem w świecie, uświadamiając wszystkim, jaki los możemy sobie sami zgotować nawet bez wojny.

Po wiekach przechodzenia z rąk do rąk, nawarstwiania się obcych kultur, bardzo skomplikowanych relacji międzyludzkich i relacji z sąsiadującymi krajami, w 1991 roku Ukraina odzyskała niepodległość. Do nadrobienia jest bardzo wiele zarówno od strony materialnej, jak i duchowej. Być może trzeba będzie kolejnych pokoleń, by nadrobić utracony czas. Oczywiście pod warunkiem, że los Ukrainy na zawsze pozostanie w jej własnych rękach.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka