Licznik odwiedzin

17621038
Od 2011 roku
17621038

Gdy w 1968 r. polskie pallotynki uzyskały status prowincji, a wzrost powołań rokował dalszy rozwój Zgromadzenia, dojrzało w siostrach poczucie, że oto nadszedł czas, by w pełni realizować charyzmat Założyciela, tzn. wyruszyć na misje do dalekich krajów. Jednakże życie na co dzień w komunistycznym reżimie stawiało przed Kościołem wysokie wymagania. Troska o utrzymanie wiary w społeczeństwie czasami miała charakter wręcz misyjny i jakby usprawiedliwiała nasze mniejsze bezpośrednie zaangażowanie w misje zagraniczne. Tutaj w kraju była nasza misja. Z takim żyłyśmy przekonaniem. Ale Pan Bóg widział to inaczej. Wiele sióstr zaczęło zgłaszać gotowość wyruszenia w nieznane, powodowane szczególnym wezwaniem do pracy na misjach. Ostatecznie głębokie zrozumienie istoty charyzmatu św. Wincentego legło u podstaw decyzji przełożonych (pierwotnie s. Zygmunty Bielawy, potem s. Fides Misiewicz wraz z zarządem) o wysłaniu sióstr na misje. Historycznie biorąc, u źródeł naszego powstania, nas jako pallotynek, jako wypełnienie woli Pallottiego, leżała sprawa misji i bohaterskie początki niemieckich sióstr w Kamerunie.

Arcybiskup Rwandy V. Nsengiyumry i  prowincjalna Sr. Fides Misiewicz, SAC, Gdansk, 1977

W 1977 r. polskie pallotynki utworzyły swą pierwszą samodzielną placówkę misyjną w Rwandzie. Bliższe przygotowania do podjęcia tego dzieła rozpoczęły się z chwilą przyjazdu do Polski ks. bp. Jana Chrzciciela Gahamanyiego. Spotkanie z rwandyjskim Biskupem odbyło się w Gdańsku 5 maja 1976 r., gdzie przedstawione mu zostały siostry przygotowujące się do pracy w Afryce. Gdy ks. Biskup naświetlił sytuację Kościoła w Rwandzie, nie było wątpliwości, że nasza obecność na Czarnym Lądzie jest konieczna.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka