Licznik odwiedzin

16878419
Od 2011 roku
16878419

Styczeń 2020

Rzym

▪ Styczeń był miesiącem bogatym w różne wydarzenia zainicjowane przez Ojca Świętego. Wśród nich, 26 stycznia, znalazła się celebracja Niedzieli Słowa Bożego. Podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra papież Franciszek wezwał chrześcijan, aby w swoim życiu zrobili miejsce dla Pisma Świętego. Powiedział, że Słowo Boże nie szuka czystych, bezpiecznych i dobrze zachowanych miejsc, ale wchodzi w naszą codzienność i złożoność naszych życiowych sytuacji. Jeśli będziemy otwarci na Słowo Pana odkryjemy, że Bóg jest zawsze blisko nas, rozprasza każdą ciemność i z miłością wprowadza nas na głębię, mówił papież. Po Mszy św. uczestnicy otrzymali egzemplarze Pisma Świętego.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)