Licznik odwiedzin

16931672
Od 2011 roku
16931672

Marzec/Kwiecień 2020 (Cz. 3.)

Afryka Południowa

▪ Afryka Południowa również została dotknięta COVID-19. Czas pandemii jest trudnym doświadczeniem dla wielu osób, zwłaszcza izolacja domowa i zachowanie dystansu fizycznego. Rośnie także liczna osób zarażoych i umierających, wśród których są nawet lekarze, a przecież to od ich od pomocy zależy wielu chorych. Szybkość powrotu do zdrowia nie jest niestety proporcjonalna w stosunku do rozprzestrzeniania się choroby. Cała ta nadzwyczajna sytuacja wywołuje starch i dezorienctację, a ludzie nie wydają się być tacy sami. Często padają pytania: gdzie jest Pan Bóg? Czemu milczy? Dokąd zmierzamy? Mimo to, widać także, że ludzie umacniają się w wierze i zaufaniu Panu. Szukają możliwości osobistej modlitwy w kościele i łączą się w celebracji Mszy św. przez środki masowego przekazu.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)