Licznik odwiedzin

16949345
Od 2011 roku
16949345

W roku Jubileuszu 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego dostrzegamy realną potrzebę wzrastania w naszej pallotyńskiej duchowości poprzez pogłębienie drogi życia św. W. Pallottiego. Trzeba nam uczyć się wciąż na nowo rozbudzać wiarę i rozpalać miłość,  aby nieść charyzmat naszego Założyciela poprzez nową ewangelizację. Była to myśl wiodąca i kierunek podjętej pracy przez Generalną Radę Koordynacyjną w roku 2012. Spotkanie odbyło się w Rzymie, w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek Misjonarek, w dniach od 23 do 28 maja.

Agenda była bardzo wypełniona; pracowaliśmy intensywnie przez cały tydzień. Tak jak podczas każdego rocznego spotkania, sekretarze, przewodniczący komitetów przedstawiali sprawozdania, po czym podejmowano dyskusje na wyznaczone tematy przez GRK oraz NRK. Ważnym punktem zebrania były wybory przewodniczącego ZAK-u oraz jego zastępcy. Zostały także przeanalizowane metody pracy rokujące rozwój w przyszłości i rozprzestrzeniania się Zjednoczenia na wszystkie kraje świata.

Podczas tego spotkania doświadczyliśmy prawdziwie wieczernikowego Zesłania Ducha Świętego. Wspólnie modliliśmy się, zanosząc prośby o prowadzenie Ducha Świętego. Prawdziwie czuliśmy się zjednoczeni z Maryją Królową Apostołów trwając na modlitwie razem z całą rodziną pallotyńską reprezentującą różne strony świata. W święto Królowej Apostołów uroczysta Msza św. była ubogacona śpiewem i modlitwami w różnych możliwych językach.

Mieliśmy również przywilej uczestniczenia w uroczystej Eucharystii w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w kościele pw. Królowej Apostołów. Przedłużeniem naszej modlitwy było czuwanie przygotowane i prowadzone przez członków Quinta Dimensione. Siedem osób reprezentujących różne kraje poproszono o zapalenie siedmiu świec symbolizujących siedem darów Ducha Świętego. Świece te zostały zabrane do poszczególnych krajów z nadzieją rozpalania różnych darów w poszczególnych Lokalnych Radach Koordynacyjnych i grupach formacyjnych. Na zakończenie spotkaliśmy się na przyjaznej agapie z członkami Zjednoczenia.

Międzynarodowi przedstawiciele Pallotyńskiej Rodziny serdecznie dziękują za wspaniałą gościnność Sióstr Pallotynek Misjonarek. Nowy Zarząd ZAK składa podziękowania siostrom z Domu Generalnego i Prokury za atmosferę prawdziwie rodzinną, za  smaczne posiłki i wygodne pokoje. Szczególne podziękowania składamy naszym sekretarzom i tłumaczom, bez których mielibyśmy prawdziwą wieżę Babel. Ich umiejętności, cierpliwość i wielkoduszność w pracy razem z nami zasługuje na najwyższe uznanie.

Patricia Wisolith

Członkini GRK ZAK  z Australii

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)