Licznik odwiedzin

16949365
Od 2011 roku
16949365

▪ Początek miesiąca był czasem zjednoczenia we wspólnocie w przeżywaniu Triduum Paschalnego - Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, a światło Poranka Zmartwychwstania Chrystusa było naszą radością i mocą w ciągu ostatnich tygodni.

▪ W oktawie Wielkanocy gościłyśmy w Generalacie polskich członków zarządów generalnych. Gościem, który ubogacił to spotkanie był O. Wojciech Giertych OP, który wygłosił referat o „Wierze i życiu konsekrowanym”.

▪ S. Izabela Świerad dwukrotnie prowadziła zajęcia dla studentów Kursu Duchowości Pallotyńskiej na temat historii naszego Zgromadzenia. Drugie zajęcia odbyły się w naszej sali kapitulnej, a towarzyszyła im obszerna prezentacja historyczna pokazana w bibliotece. S. Mariola Kruk wraz z siostrami z Prokury przygotowały na tę okoliczność świąteczny obiad. S. Bożena Olszewska przeprowadziła grupę pallotyńskich studentów przez Ogrody Watykańskie opowiadając o ważnych wydarzeniach z historii i życia Kościoła związanych z oglądanymi miejscami.

▪ 20 kwietnia s. Josephine D’Souza i s. Stella Holisz udały się do Tanzanii, aby przygotować warsztaty formacyjne dla przełożonych lokalnych z krajów Afryki i z Indii.  S. Izabela dołączyła do nich kilka dni później. Po spotkaniach Siostra Generalna, która przewodniczy warsztatom, przeprowadzi wizytację kanoniczną w Tanzanii.

▪ Pod koniec miesiąca s. Maria Landsberger uczestniczyła w rekolekcjach dla wszystkich członków ZAK w Grottaferrata i jako przedstawicielka Siostry Generalnej przekazała im orędzie. Brała także udział w pogrzebie s. Gerburg Vogt w Monachium i na Wielkanoc pozostała w Limburgu.

▪ S. Brunhilde Vogt powróciła z Niemiec. Naszymi gośćmi byli: s. Hildegard Wurm z Niemiec, która podczas urlopu mieszkała w Prokurze oraz rodzina s. Beaty Matuszewskiej, odbywająca pielgrzymkę do Rzymu.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)