Licznik odwiedzin

16949178
Od 2011 roku
16949178

▪ Wspólnoty Generalatu i Prokury gościły członkinie nowej Komisji Historycznej: s. Marię Świątkowską (Polska), Adelheid Scheloske (Niemcy), Blankę Sławińską (Polska) i s. Phyllis Carpenter (USA), które spotkały się na swoim pierwszym w tym roku zebraniu w dniach 5-9 marca. Siostra Generalna Izabela Świerad w słowach powitalnych skierowanych do sióstr podkreśliła ważność pracy nad historią, która zwłaszcza dla młodych prowincji jest fundamentem dla odkrywania „korzeni” i tożsamości naszego Zgromadzenia. Gościem tego spotkania był ks. Norbert Hannappel SAC, generalny archiwista, który opowiedział o projekcie historycznej książki na temat misji księży Pallotynów w Kamerunie. Zawarta w niej będzie także część poświęcona naszym pierwszym siostrom misjonarkom.

▪ S. Stella Holisz wygłosiła w tym miesiącu kilka interesujących i bogatych wykładów dla uczestników kursu formacji pallotyńskiej w cyklu: Duchowość Maryjna u św. W. Pallottiego.

▪ Wspólnotę Domu Generalnego odwiedzili Ks. Frank Donio SAC wraz z pięcioma amerykańskimi studentami z USA, którzy są na drodze rozeznawania swojego powołania.

▪ 25 marca nasze siostry studentki razem z s. Marią Landsberger i s. Bożeną Olszewską uczestniczyły  w uroczystej Mszy św. w Ostii, podczas której odbyło się przyjęcie nowych pięciu członkiń do ZAK- u.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)