Licznik odwiedzin

16949356
Od 2011 roku
16949356

▪ Święto Ofiarowania Pańskiego i jednocześnie Dzień osób konsekrowanych był dla nas uroczystą sposobnością do odnowienia ślubów zakonnych w kaplicy Prokury w czterech językach: angielskim, niemieckim, polskim i francuskim. Wieczorem siostry uczestniczyły w Nieszporach z Ojcem Świętym.

▪ W Środę Popielcową członkowie Zjednoczenia zgromadzeni na Mszy św. w San Salvatore w Onda, rozpoczęli święty czas Wielkiego Postu, otrzymując symbol znaku krzyża uczyniony na czole przez kapłana z poświęconego popiołu.

▪ 18 lutego, nasza ukochana siostra i była Przełożona Generalna Maria Knaus, dopełniła swojej  pielgrzymki  dochodząc do Bożej góry, gdzie Bóg wezwał Ją do  wiecznej radości. S. Izabela Świerad, s. Stella Holisz, s. Patrice Wales, s. Brunhilde Vogt, s. Barbara Kamieniak, s. Marta Lohi i s. Consloee Mukayirabuka wzięły udział w uroczystościach  żałobnych w Limburgu, reprezentując pięć krajów. Dały tym samym świadectwo naszej wdzięczności dla s. Marii za jej oddane życie Bogu i Zgromadzeniu. Wszystkie Siostry były pod wrażeniem pięknego świętowania i pogodnej, Paschalnej atmosfery w domu Prowincjalnym w Limburgu.

▪ Środowa Msza św. ZAK w San Salvatore w Onda, została odprawiona w intencji śp. s. Marii Knaus przez ks. Generała Jacoba Nampudakama SAC wraz z 35 kapłanami. W Eucharystii uczestniczyły licznie zebrane siostry Pallotynki obu Zgromadzeń oraz członkowie Zjednoczenia. Świadectwo życia s. Marii Knaus przedstawiła na początku Mszy św. s. Izabela Świerad. Ks. Jacob wygłosił homilię, wspominając ofiarne życie s. Marii. Natomiast s. Maria Landsberger odczytała po Komunii świętej słowa s. Marii Knaus zawierające jej radość i uwielbienie Boga za Jego obecność w jej ziemskim życiu.

▪ Luty również był miesiącem wizyt i podróży. S. Izabela i s. Patrice odwiedziły dwie wspólnoty w Delegaturze Szwajcarskiej, a także spotkały się z księżmi Pallotynami. S. Stella i s. Josephina pojechały do Południowej Afryki  i s.Josephina uczestniczyła w pallotyńskim spotkaniu formacyjnym w Rwandzie w Kibeho.

▪ Szczególnym gościem domu Generalnego był  ks. Kardynał Joachim Meisner z Kolonii z  Niemiec, który przybył wraz ze swoim sekretarzem.  Opowiedział historię trzech Królów, których relikwie znajdują się w kolońskiej Katedrze. Popołudniowe spotkanie z ks. Kardynałem było braterskie, z życzliwą i ciepłą atmosferą.

▪ Nasze cztery Siostry studentki przeżywają comiesięcznie dzień odnowy ducha wraz z całym kursem formacyjnym. Tym razem uczestnicy pallotyńskiego kursu formacyjnego spotkali się w domu Generalnym Rzymskich Sióstr Pallotynek. Tematem przewodnim było życie modlitwy św. W. Pallottiego, który wprowadził zebranych w okres Wielkiego Postu.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)