Licznik odwiedzin

16949178
Od 2011 roku
16949178

Realizując zalecenia Kapituły Generalnej z 2010 r., w dniach 3-10 marca 2012 r. zebrała się w Rzymie  komisja historyczna, której przewodniczyła s. Izabela Świerad, przełożona generalna, mając u boku "przewodnika" w osobie s. Marii Świątkowskiej, członkini poprzednich komisji historycznych. Nową komisję tworzą: s. Blanka Sławińska  (Polska),  s. Adelheid Scheloske (Niemcy) i s. Phyllis Carpenter (USA).

Od lewej: s. Maria, s. Phyllis, s. Adelheid, ks. J. Kupka SAC i s. Blanka.

Podczas pobytu w Rzymie Siostry miały możliwość zwiedzić wystawę tajnych archiwów Watykanu, a także bibliotekę Instytutu św. Wincentego Pallottiego, prowadzoną przez ks. Jana Kupkę SAC, który przybliżył Siostrom zasoby biblioteki. Natomiast ks. Norbert Hannappel SAC, archiwista generalny pallotynów i postulator beatyfikacji Heinricha Vietera, pallotyńskiego misjonarza z Kamerunu z początków misji, wygłosił Siostrom prelekcję.

Spotkanie z ks. Norbertem Hannappel SAC, archiwistą generalnym pallotynów

Celem komisji jest zebranie, uporządkowanie i przetłumaczenie dostępnych dokumentów dla ostatecznego opublikowania kompletnej historii Zgromadzenia. Jak stwierdziła s. Izabela w swoim słowie wprowadzającym skierowanym do członkiń komisji: miejmy nadzieję, że dzisiejsza praca stanie się skałą na, której oprze się nasze Zgromadzenie, i na której zbuduje swoją przyszłość.

Siostry: Phyllis Carpenter, Patrice Wales i Blanka Sławińska

S. Phyllis Carpenter SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)