Licznik odwiedzin

16949178
Od 2011 roku
16949178

▪ Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego św. Wincentego Pallottiego przyniosło w tym miesiącu wiele znaczących wydarzeń. Szczególnym Gościem domu generalnego w dniu Epifanii była oryginalna figura Bambino Gesu, czczona przez św. Pallottiego. Jesteśmy wdzięczne siostrom z Procury za zorganizowanie i wspólne świętowanie wraz z gośćmi tradycyjnej uroczystości Trzech Króli. Z okazjii 50. rocznicy kanonizacji naszego Założyciela s. Bożena i s. Beata przygotowały wystawę  ukazującą historyczne wydarzenia z 20 stycznia 1963 roku.

▪ W Grottaferrata, w dniach 14-17 stycznia odbyło się zebranie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK wraz z przedstawicielami Krajowych Rad Kordynacyjnych ZAK. Temat spotkania: Autentyczni apostołowie w Kościele i dzisiejszym świecie. Został on pogłębiony przez Lineamenta, dokument przygotowujący do Synodu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w październiku 2012 r.  Gratulujemy s. Adelheid Scheloske (z niemieckiej prowincji), która została wybrana na nową członkinię Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK.

▪ Triduum przed inauguracją 50. rocznicy kanonizacji naszego Założyciela zgromadziło w Rzymie wielu uczestników, a pośród nich członków ZAK z całego świata. Przewidziane w programie celebracje odbywały się każdego dnia w innym kościele związanym z życiem i działalnością św. Pallottiego. Pierwszego dnia uroczysta Msza św. miała miejsce w kościele św. Bazylego i Karola przy Catinari. Ks. Antonio Lotti, prowincjał włoskiej prowincji SAC, wygłosił kazanie o świętości św. Wincentego Pallottiego, a ks. Artur Stępień z Polski dał świadectwo własnego życia jako kapłana pallotyna. Kolejnego dnia zgromadziliśmy się w kościele San Lorenzo Damaso, w którym nasz Założyciel przyjął chrzest. Eucharystii przewodniczył  ks. bp Julio Endi Akamine SAC z archidiecezji Sao Paulo w Brazylii. Ks. Biskup pokropił wiernych wodą święconą z oryginalnej chrzcielnicy związanej ze św. Pallottim; zapalił świecę jubileuszową z 1963 r. i od jej płomienia zapalił świece Przełożonych Generalnych oraz świecę Przewodniczącego ZAK.

W wygłoszonej  homilii  ks. Biskup podkreślił, że dar wiary chrześcijańskiej potrzebuje apostołów, którzy będą odważnymi świadkami wiary w Chrystusa. S. Rene ze Zgromadzenia Rzymskich Sióstr Pallotynek z Indii dała świadectwo o swoim powołaniu zakonnym. Pod koniec liturgii wszyscy wierni wraz z kapłanami zgromadzili się wokół chrzcielnicy, gdzie ks. Biskup udzielił błogosławieństwa.

▪ Trzeciego dnia Triduum członkowie ZAK zgromadzili się w kościele św. Marii w Vallicella, znanym jako Chiesa Nuova, gdzie ks. Derry Murphy, przewodniczący ZAK, sprawował Eucharystię. W swojej homilii mówił o św. W. Pallottim oraz o potrzebie wzrostu życia chrześcijańskiego. W przeżywaniu piękna liturgii dopomógł śpiew chóru w różnych językach świata. Pani Cheryl Sullivan, członkini ZAK z Australii, podzieliła się swoim świadectwem; mówiła  o wzroście wiary w jej życiu jako osoby świeckiej konsekrowanej i wpływie św. Pallottiego na rozwój jej pallotyńskiego powołania.

▪ Uroczystość św. Wincentego Pallottiego odbyła się w kościele San Salvatore in Onda. Zebrani rozpoczęli wspólne radosne świętowanie od adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy różańcowej z rozważaniami słów św. Pallottiego i wieczornej liturgii godzin - nieszpór.  Modlitwa ta była transmitowana przez radio Maryja na całe Włochy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył     ks. gen. Jacob Nampudakam SAC. W homilii wyraził swoje wielkie pragnienie świętowania Roku Jubileuszowego. Powiedział m.in., że wszyscy potrzebujemy Boga i Ewangelii jako centrum naszego pallotyńskiego życia i działania. Potrzeba również duchowej odnowy dla całej pallotyńskiej rodziny. Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni przez ks. pallotynów na agapę i dalsze świętowanie do Hotelu Ponte Sisto.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)