Licznik odwiedzin

16949189
Od 2011 roku
16949189

▪ Na krótko przed Bożym Narodzeniem wspólnota Prokury zorganizowała dzień skupienia, w którym uczestniczyły także siostry z domu Generalnego. Do wygłoszenia konferencji oraz wspólnej modlitwy na Adoracji, Nieszporach oraz posługi w Sakramencie Pokuty został zaproszony Ojciec Zdzisław Kijas, OFM, Conv.

▪ W tym miesiącu Siostry z obu wspólnot wraz z siostrami studentkami, wzięły udział w czterodniowym sympozjum zatytułowanym: Przyszłość życia konsekrowanego, zorganizowanym przez Uniwersytet Claretianum w Rzymie. Wygłoszone bogate i interesujące referaty wniosły w słuchaczy nowe inspiracje i spojrzenie na życie zakonne. ▪ S. Izabela Świerad wraz z s. Stellą Holisz powróciły do Rzymu z Indii. Siostra Generalna  przeprowadziła część wizytacji w kilku indyjskich wspólnotach. Siostry uczestniczyły w świętowaniu Srebnego Jubileuszu istnienia sióstr Pallotynek na ziemi indyjskiej.
▪ S. Maria Lansberger wyjechała do Brazylii, aby odwiedzić siostry oraz wziąć udział w jubileuszu dwudziestopięciolecia trzech pierwszych sióstr misjonarek (więcej wiadomości przy Brazylii).
▪ Siostra Prowincjalna Maria McNulty, z prowincji Anglia/Tanzania przyjechała na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, aby spotkać się z siostrą Generalną oraz s. Martą Lohi przebywającą na rocznym kursie formacyjnym w Rzymie.
▪ S. Izabela i s. Stella uczestniczyły w 8-dniowych  rekolekcjach w Arrici. Oczekujemy na powrót z Indii s. Josephine D'Souza. Grudzień był również intensywnym czasem przygotowań i planowania roku Jubileuszowego św. W. Pallottiego.
▪ Najbardziej radosnym wydarzeniem było Boże Narodzenie. W Wigilię, siostry z Prokury i domu Generalnego spotkały się razem na wspólnej modlitwie - uroczystych Nieszporach, a następnie, łamiąc się tradycyjnym polskim opłatkiem, składały sobie życzenia. Pierwsze słowa skierowała do nas Siostra Generalna, obejmując życzeniami wszystkie siostry wraz z ich rodzinami i bliskimi. Wieczerza wigilijna również przygotowana była według polskiej tradycji. Następnie, kto tylko mógł, udał się na Plac św. Piotra, aby czekać w długiej kolejce na wejście do Bazyliki św. Piotra na uroczystą Pasterkę z Ojcem Świętym. W dzień Bożego Narodzenia dołączyła do nas wspólnota sióstr z Moncenisio i razem świętowałyśmy w domu Generalnym poprzez modlitwę, wspólnotę stołu ubogaconą kolędami w różnych językach.
▪ W okresie oktawy Bożego Narodzenia odwiedził nas brat s. Marii Lansberger wraz ze swoją żoną.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)