Licznik odwiedzin

16949189
Od 2011 roku
16949189

● Listopadowa liturgia przypomina nam o błogosławionych skutkach świętości życia tych, którzy już kontemplują chwałę Bożą, a dla nas są zawsze wezwaniem do świętości. Pierwszego listopada uczestniczyliśmy w Eucharystii w San Salvatore in Onda i byłyśmy na cmentarzu Campo Verano, gdzie spoczywają nasze Siostry oraz wielu księży i braci Pallotynów. Szczególnie jednoczyłyśmy się z siostrami niemieckiej Prowincji, która w ostatnim czasie przeżyła odejście trzech naszych Sióstr. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych był dla nas dniem skupienia, ciszy i modlitwy. W przeddzień Adwentu wraz ze wspólnotą Prokury i siostrami studentkami rocznego kursu formacyjnego, rozważyłyśmy słowa listu, który skierowała do nas Siostra Generalna.

● S. Izabela i s. Stella  pojechały do Indii, aby razem z siostrami świętować jubileusz 25-lecia istnienia na ziemi indyjskiej. Wiadomości z tej wizyty zostaną przekazane później.

● Miesiąc ten był bogaty w spotkania i uroczystości. S. Bożena Olszewska jest zaangażowana w intensywną pracę Komitetu  przygotowującego rok jubileuszowy. Wraz z s. Beatą Matuszewską i we współpracy ze studentami, siostry pomagają w ożywieniu niedzielnych Mszy św. w San Salvatore w Onda. S. Beata brała udział w spotkaniu anglojęzycznych sekretarzy generalnych.

● S. Patrice Wales uczestniczyła w adwentowym spotkaniu zorganizowanym przez komitet ds. Wyższych Przełożonych jęz. angielskiego. S. Maria Landsberger była na spotkaniu Wyższych Przełożonych jęz. niemieckiego, gdzie m.in. poruszono tematykę misyjną: Co to znaczy być misjonarzem dzisiaj. Nasze cztery siostry studentki uczestniczyły w Nieszporach z Ojcem Świętym w Bazylice Św. Piotra z okazji otwarcia roku akademickiego. Siostry były również na dniu skupienia w Grottaferrata poprowadzonym przez s. Serenę Cambiaghi CSAC.

● S. Adelheid Scheloske w czasie tygodniowego pobytu w Rzymie pracowała w naszym archiwum generalnym.

● Księża Pallotyni: Henryk Kietliński i Jerzy Błaszczak odwiedzili Dom Generalny i dzielili się doświadczeniem pracy podczas przygotowywania procesów beatyfikacji i kanonizacji naszych Pallotynów. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej.

● S. Ignes Burin, CSAC i ks. Mathew Thonickal spotkali się z s. Izabelą Świerad i s. Stellą Holisz oraz z s. Marią Landsberger w celu podsumowania dotychczasowej pracy ze studentami rocznego kursu formacyjnego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)