Licznik odwiedzin

16949189
Od 2011 roku
16949189

Nasza Przełożona Generalna, S. Izabela Świerad, pragnie serdecznie podziękować za liczne modlitwy, życzenia, kartki, gesty przyjaźni, listy i telefony otrzymane w tym miesiącu z racji Imienin. Te dowody pamięci dostarczyły Siostrze wielu wzruszeń i umocniły ją duchowo. Siostra towarzyszy każdej Siostrze i pamięta w codziennej modlitwie.

▪ Z wielkim zainteresowaniem i modlitwą towarzyszyłyśmy oficjalnej wizycie Papieża Benedykta XVI  w jego rodzinnym kraju w Niemczech. Papieskie orędzie “Gdzie jest Bóg, tam przyszłość. Gdzie obecność Boża, tam nadzieja: nowe i często nieoczekiwane horyzonty otwierają się ponad doczesnością i tym, co ulotne” – wzbudza tak wiele nadziei, a jednocześnie jest zapraszającym wyzwaniem dla coraz bardziej zsekularyzowanego społeczeństwa i świata.

▪ Po krótkiej przerwie wakacyjnej rozpoczął się nowy rok pracy, który poprzedzony został miłym dniem imienin Przełożonej Generalnej s. Izabeli Świerad. 3 września uroczystej Mszy św. przewodniczył Rektor Generalny ks. Jacob Nampudakam, ktόry przybył wraz z zaproszonymi księżmi, siostrami oraz wspólnotami pallotyńskimi.

 

▪ Po sześciu latach ofiarnej służby zakończył się mandat s. Barbary Kamieniak jako przełożonej wspólnoty Prokury. Jesteśmy bardzo wdzięczne s. Barbarze za oddaną, ciepłą i zawsze przyjazną postawę dla wszystkich. S. Izabela mianowała s. Mariolę Kruk nową przełożoną, a s. Magdalenę Pinto jej asystentką. W niedzielę 25 września, siostry z trzech wspólnot rzymskich uczestniczyły we Mszy św., której przewodniczył ks. Jarosław Rochowiak SDB, sprawowanej w intencji sióstr, wspólnoty i wszystkich gości. Pierwszym sprawdzianem dla nowej przełożonej była poważna awaria, pęknięcie rury w Prokurze. Okazało się, że s. Mariola z pomocą sióstr i gości świetnie sobie poradziła z 20 centymetrową warstwą wody w suterenach.

▪ Siostry studentki, uczestniczki rocznego Kursu Duchowości Pallotyńskiej: Consolée Mukayirabuka (Rwanda), Iwona Meger (Polska), Martha Ayaqhoda (Tanzania) i Sahaya Mary Ambrose (Indie),  pomyślnie zakończyły trzymiesięczny kurs włoskiego i wkrótce rozpoczną zajęcia wraz z 8 „rzymskimi” Pallotynkami i 6 Księżmi. Podczas pielgrzymki do Asyżu, którą prowadziła s. Maria Landsberger, siostry odwiedziły miejsca związane ze św. Franciszkiem i św. Klarą i modliły się tam w intencji swych krajów oraz o owocność kursu. Członkinią zespołu koordynującego program formacyjny ze strony Zarządu Generalnego jest s. Josephine D’Souza.

▪ W dniach 24-30 września odbywało się spotkanie Międzynarodowej Komisji Finansowej, która zebrała się w nowym składzie pod kierownictwem s. Stelli Holisz, Ekonomki Generalnej. Uczestniczyły w nim następujące siostry: Magdalena Klein (Niemcy), Mary Grace Barile (USA), Iwona Nadziejko (Polska), Eugine Nirmala Francis (Indie) i Marta Litawa (Rwanda/Kongo).

▪ Ks. Gaetano Ianni SAC, Przewodniczący włoskiego ZAK, odszedł 15 września do domu Ojca. S. Jolanta Krasińska, która reprezentuje nas w ZAK we Włoszech oraz siostry z Generalatu i wspólnoty z Moncenisio uczestniczyły we Mszy pogrzebowej w Centrum św. Wincentego Pallottiego w Grottaferrata. Wyrazy wdzięczności płynące z ust ludzi młodych i starszych w wypełnionym wiernymi kościele świadczyły o tym, że ks. Gaetano był prawdziwym duchowym ojcem, świadkiem i apostołem.

▪ S. Bożena Olszewska, reprezentująca Zarząd Generalny SAC w Komitecie ds. obchodów Roku Pallottiego, uczestniczyła w kolejnym już spotkaniu roboczym.

▪ S. Josephina D’Souza brała udział w Międzynarodowym Spotkaniu Księży Pallotynów na temat formacji stałej. Temat brzmiał: Dynamiczna formacja Pallotynów i kultura pallotyńskiej formacji stałej.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)