Licznik odwiedzin

16949345
Od 2011 roku
16949345

W poniedziałek, 26 września 2011 r., w Domu Generalnym w Rzymie spotkała się nowo utworzona Komisja Finansów w składzie: S. Stella Holisz, przewodnicząca komisji, s. Magdalena Klein z Niemiec, s. Marta Litawa z Rwandy, s. Eugine Nimala z Indii, s. Iwona Nadziejko z Polski, i s. Mary Grace Barile z USA. S. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, dołączała do sióstr podczas większości sesji.

S. Izabela powitała siostry w imieniu Zarządu Generalnego, ukazując doświadczenie każdej z uczestniczek z zakresu finansów w jej kraju. Wyjaśniła rolę komisji jako organu doradczego Zarządu Generalnego w zgromadzeniowych sprawach, formułując także swoje oczekiwania. Również s. Stella, jako przewodnicząca, przybliżyła zadania komisji.

 

Wiele było do wysłuchania oraz dyskusji o sytuacji finansowej poszczególnych krajów. Ważne było także spojrzenie w przyszłość Zgromadzenia i jego dalszą służbę dla Kościoła i siebie nawzajem. Każda członkini wzięła sobie do serca słowa s. Izabeli: „Jest to wielka odpowiedzialność i każda z was, jako członkini tej komisji, powinna patrzeć nie tylko na to, co jest dobre dla jej prowincji, jej wspólnoty i jak zaradzić jej problemom lub trudnym sytuacjom, ale dzięki doświadczeniu i wiedzy, problemom i sukcesom, dzieleniu się i współpracy powinnyśmy stworzyć ciało ekspertów, które nam, Zarządowi Generalnemu, pomoże funkcjonować, rozwijać się i pracować bardziej efektywnie jako jednej rodzinie w duchu charyzmatu Pallottiego".

Choć zdarzały się niewielkie wyzwania językowe, grupa pracowała niestrudzenie nad zadaniami przed nią postawionymi, opierając się na dokonaniach wcześniejszych Komisji Finansów. Siostry zdawały sobie sprawę, że celem ich pracy nie było stworzenie czegoś nowego, ale oparcie się na tym, co zostało wykonane przez ubiegłe lata, oczywiście z uwzględnieniem potrzeb obecnego czasu. Nowe członkinie cieszyły się z obecności pośród nich s. Stelli i s. Magdaleny, które dzieliły się swoim doświadczeniem i mądrością, a także zapoznały z działalnością komisji w przeszłości. W ostatnim dniu Komisja Finansowa spotkały się z Zarządem Generalnym, aby zrelacjonować wyniki swojej pracy i poczynić plany na przyszłość.

_____________

S. Mary Grace Barile SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)