Licznik odwiedzin

16949336
Od 2011 roku
16949336

Na początku lipca w naszym Domu Generalnym odbyło się kolejne spotkanie Zarządów Generalnych naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń. Na spotkaniu podjęto tematy związane z najbliższymi działaniami Komisji ds. Zjednoczenia oraz z przygotowaniem planu wizyty dwóch Przełożonych Generalnych w Indiach. Wizyta zaplanowana jest w dniach 24 sierpnia–4 września 2018 r. Przełożone Generalne spotkają się z Zarządami Prowincjalnymi, przełożonymi lokalnymi, zespołami formacyjnymi oraz członkiniami najbliżej położonych wspólnot.

Pierwsze spotkanie Komisji zaplanowane jest natomiast na ostatni tydzień września. Praca komisji będzie opierać się na trzech zasadniczych filarach: historii, charyzmacie i misji. Wspólny powrót do źródeł, do którego wzywa Sobór Watykański II, budzi nadzieję, że każdą z nas, z nową mocą przeniknie duch Założyciela, a charyzmat odżyje w swej oryginalności.

Podczas spotkania S. Izabela Świerad SAC, Przełożona Generalna, przekazała S. Ivete Garlet CSAC, Przełożonej Generalnej, obraz św. W. Pallottiego. Był to wymowny znak, że proces ku zjednoczeniu naszych Zgromadzeń nie jest jedynie naszym pragnieniem, ale jest także odpowiedzią na znaki czasu.

Kościół zaprasza nas, abyśmy jako jedna wspólnota kroczyły w tym samym kierunku, który wyznacza wizja przekazana nam przez św. Wincentego Pallottiego. To właśnie odniesienie do Założyciela i do charyzmatu wzmacnia naszą jedność.

cg/mp

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)