Licznik odwiedzin

16949178
Od 2011 roku
16949178

1 marca Instytut Pallottiego w Rzymie rozpoczął nowy rok formacyjny. Z racji 200. rocznicy święceń cykl konferencji dotyczy różnych aspektów kapłaństwa św. W. Pallottiego. Wykład inaugurujący „ Święty Wincenty Pallotti – kierownik duchowy Sióstr” wygłosiła S. Anna Małdrzykowska SAC, Radna Generalna oraz członkini Rady Instytutu. 

Prelegentka zaprezentowała szeroki kontekst towarzyszenia duchowego podejmowanego przez Pallottiego: podjęła zagadnienie koncepcji osoby według Pallottiego, wskazała na źródła, metody i środki kierownictwa duchowego, przedstawiła liczne grono penitentek Pallottiego. Konferencja zgromadziła przedstawicieli trzech pallotyńskich Zarządów Generalnych, Siostry, Księży oraz świeckich członków ZAK.

Swoja obecnością zaskoczył nas JE Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda. O wartości i aktualności podjętego tematu świadczyła ożywiona dyskusja uczestników. Dziękujemy S. Annie za wprowadzenie nas w bogaty świat duchowej kultury naszego Założyciela i otwarcie jubileuszowych konferencji.

 

cg/mps

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)