Licznik odwiedzin

16949266
Od 2011 roku
16949266

Międzynarodowa Komisja ds. Zasad Życia w składzie: S. Iwona Nadziejko (Polska), S. Maria Dörig (Szwajcaria), S. Angelina Kambugu (Rwanda) i S. Magdalena Pinto (Procura, Rzym), rozpoczęła swoje spotkanie kilka dni po obradach Komisji Formacyjnej.  Obie Komisje, choć pracowały nad różnymi aspektami naszego życia, pracowały w jednym duchu przygotowania programu duchowej odnowy Zgromadzenia.

Prace Komisji ds. Zasad Życia koncentrowały się wokół zaleceń XX Kapituły Generalnej. Między innymi Komisja przygotowała wnioskowany na Kapitule projekt zmian w Podręczniku dla Wyższych Przełożonych. Podjęła również temat zredagowania i publikacji naszych tradycji i zwyczajów, które ukształtowały nasze wspólnoty na przestrzeni historii. Odpowiedzialną za zebranie tego bogatego dziedzictwa została S. Maria Dörig ze Szwajcarii. Podjęto również temat przygotowania profesjonalnego komentarza do naszych Zasad Życia oraz zjednoczenia z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi pod kątem prawnym.

Wspólny namysł, rozeznanie i lektura Zasad Życia szły w parze z duchowym przygotowaniem do uroczystości św. W. Pallottiego. Przez Jego wstawiennictwo zawierzamy Panu nasze troski i starania, abyśmy z ożywioną wiarą świadczyły o Bożej miłości i niosły światu radość Ewangelii.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)