Licznik odwiedzin

16949061
Od 2011 roku
16949061

W dniach 8 – 13 stycznia w naszym Domu Generalnym w Rzymie miało miejsce spotkanie międzynarodowej Komisji Formacyjnej. Komisję tworzą: S. Josephina D’Souza (Przewodnicząca), S. Jolanta Groszczyk (Polska), S. Anna Kot (Kamerun), S. Helen Lourdusamy (Indie) S. Agripina Mmassy (Tanzania) i S. Catarina Tush (Belize).

W wystąpieniu otwierającym spotkanie, S. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, przedstawiła członkiniom Komisji aktualną sytuację Zgromadzenia i podkreśliła konieczność podjęcia programu duchowej odnowy, który pomoże każdej Siostrze na nowo odkryć radość i piękno życia konsekrowanego oraz pogłębić nasz pallotyński charyzmat. W duchu współpracy przeanalizowałyśmy zalecenia XX Kapituły Generalnej odnoszące się do formacji. Jednak główny temat naszych dyskusji, refleksji i rozeznania koncentrował się wokół odnowy duchowej całego Zgromadzenia oraz formacji permanentnej.

Podczas jednej z porannych sesji gościłyśmy S. Ivete Garlet CSAC, Przełożoną Generalną Sióstr Pallotynek (Rzymskich). W swoim wystąpieniu Siostra podzieliła się bogatym doświadczeniem  długoletniej formatorki i przełożonej. Podjęła temat formacji na różnych poziomach i w różnych wymiarach. Spotkanie Komisji pomogło nam dostrzec i podjąć pierwsze konkretne kroki rozpoczynające proces duchowej odnowy oraz rozpoznać jak ważne dla dzisiejszego świata jest nasze prorockie świadectwo.

Podczas spotkania Komisji miałyśmy również okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu jakim  była audiencja generalna Papieża Franciszka. Razem z ogromną liczba wiernych wysłuchałyśmy katechezy Ojca św. o Eucharystii. Umocnione pasterskim błogosławieństwem, z nową siłą chcemy kontynuować naszą służbę Bogu. Módlmy się wszyscy, abyśmy wzrastali w nadziei i Bożej łasce oraz odnowili nasz ewangeliczny entuzjazm w życiu darem powołania.

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)