Licznik odwiedzin

16949356
Od 2011 roku
16949356

6 stycznia we wspólnocie Domu Generalnego i w Prokurze zgodnie z wieloletnią i piękną tradycją przeżywałyśmy „Kolędę” – czas wspólnej modlitwy, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla wspólnoty. Dom to miejsce, w którym jesteśmy „u siebie”. Podczas jednej z katechez (11.10.2017) Papież Franciszek powiedział: „Jezus jest jak dom, a my jesteśmy w Jego środku i z okien tego domu patrzymy na świat. Dlatego nie zamykamy się w sobie, nie opłakujemy melancholijnie przeszłości, rzekomo złotej, ale zawsze patrzymy w przyszłość, ku przyszłości, która jest nie tylko dziełem naszych rąk, lecz przede wszystkim jest stałą troską Bożej Opatrzności”.

Radość Epifanii od wielu już lat dzielimy z tymi, z którymi łączą nas więzi braterstwa i serdecznej przyjaźni: naszymi Siostrami z via Moncenisio, z Księżmi Pallotynami, Salwatorianami, świeckimi członkami ZAK oraz naszymi gośćmi. Głównym celebransem, kaznodzieją i „mistrzem ceremonii” był ks. Jarosław Rochowiak SDB. Czas wspólnej modlitwy, radość jednego stołu i kolędowanie w różnych językach, z odczytaniem przesłania „służby przy żłóbku” można zatytułować „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”.

Wdzięczne Bogu za nasz ziemski dom nie zapominamy o naszym powołaniu do przebywania na wieki w Jego domu, nie ręką ludzką uczynionym. Módlmy się, abyśmy wszyscy szczęśliwie znaleźli mieszkanie, które Chrystus przygotował nam w domu Ojca.

cg/mps

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)