Licznik odwiedzin

16949266
Od 2011 roku
16949266

W dniu 1 października w kościele San Savatore in Onda w Rzymie obchodziliśmy Pallotyńską Niedzielę Misyjną, która odbywa się co roku w pierwszą niedzielę października. Jako główny temat tego roku wybraliśmy: „Pallotyńska misja na peryferiach”. W ten sposób chcieliśmy przedstawić i rzucić światło na misyjne zaangażowanie członków Rodziny pallotyńskiej na różnych peryferiach świata, które często pozostają nieznane.

Liturgia dzisiejszej uroczystości została przygotowana we współpracy przez członków trzech wspólnot założycielskich i świeckich - dobroczyńców Rodziny pallotyńskiej. Głównym celebransem był ks Jean Bertrand SAC, Sekretarz Generalny do spraw misji Księży Pallotynów.

Ks. Jean Bertrand, przypomniał nam, że każda część świata i każdy kraj ma swoje własne peryferie egzystencjalne, do których powinniśmy dotrzeć z głoszeniem Ewangelii. Zaprosił nas do modlitwy za wszystkich członków Rodziny pallotyńskiej, którzy są zaangażowani w niesienie Dobrej Nowiny, miłości i nadziei w najbardziej odosobnione miejsca, tam gdzie istnieje desperacja, wiele cierpienia i walki o życie: w więzieniach, w  hospicjach dla umierających, w centrach dla dzieci niepełnosprawnych, w ośrodkach dla młodzieży uzależnionej, na nowych misjach w krajach słabo rozwiniętych.

Życzymy wszystkim nam, aby ten miesiąc misyjny otworzył nasze oczy i serca na istniejącą rzeczywistość egzystencjalnych peryferii i odnowił w nas entuzjazm i zapał misyjny.

S. Bożena Olszewska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)