Licznik odwiedzin

16949178
Od 2011 roku
16949178

W tym roku miałyśmy okazję uczestniczyć w tradycyjnym i bardzo pięknym święcie ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Święto Noantri obchodzone jest w dniach od 15 do 30 lipca na Trastevere w Rzymie. Jest to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych uroczystości obchodzona przez mieszkańców Rzymu. Początki święta sięgają prawdopodobnie roku 1535. Przekaz mówi, że po burzy, u ujścia Tybru, korsykański rybak znalazł rzeźbioną w drzewie cedrowym figurę Matki Bożej. Nazwano ją Madonna Fiumarola – Przybywająca przez rzekę. Figura M.B.została przekazana Karmelitom do Bazyliki św. Chryzogona na Trastevere, która stała się Świętą Protektorką tego rejonu.

 Obecnie figura Maryi znajduje się w kościele św. Agaty na Trastevere i to właśnie stąd każdego roku 16 lipca, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel, rusza procesja, której przewodzi miejscowy biskup.

Droga prowadzi wąskimi uliczkami do Bazyliki św. Chryzogona, w której Matka Boża w cedrowej figurze pozostaje osiem dni i znów w uroczystej procesji wraca do kościoła św. Agaty. Powrotna procesja, 30 lipca, odbywa się na Tybrem. Biorą w niej udział dostojnicy kościelni, przedstawiciele władz cywilnych oraz ogromna rzesza ludu rzymskiego. Wieczorem figura Matki Bożej przepływa łodzią od Mostu Sant'Angelo do Mostu Garibaldiego i wraca uliczkami w procesji do kościoła św. Agaty.

Z biegiem czasu ta maryjna tradycja stała się przyjemnym czasem nie tylko dla mieszkańców Rzymu, ale również dla odwiedzających turystów i pielgrzymów, którzy oprócz tradycyjnego Rzymu, ulicznego teatru, tańca i muzyki, mogą również smakować regionalne potrawy i trunki.

 

cg/pms

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)