Licznik odwiedzin

16949178
Od 2011 roku
16949178

 

15 marca w naszym Domu Generalnym odbyło się spotkanie dwóch pallotyńskich siostrzanych Zarządów Generalnych: Sióstr Pallotynek (Rzymskich) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Spotkałyśmy się, aby kontynuować długą tradycję naszej siostrzanej współpracy. Było to pierwsze spotkanie po naszej Kapitule Generalnej w 2016 r. Jeden charyzmat zjednoczył Siostry pochodzące z 6 krajów i 4 kontynentów.

Spotkanie rozpoczęła modlitwa w kaplicy, podczas której Przełożone Generalne: S. Ivete Garlet CSAC i S. Izabela Świerad SAC przyniosły do ołtarza wymowny znak zapalonych świec. Słuchanie i dzielenie się Słowem Bożym było pierwszym krokiem naszej refleksji.

Podczas sesji podjęłyśmy sprawy bieżące, w których wspólnie uczestniczymy oraz temat poszerzenia i wzmocnienia naszej współpracy w celu bardziej owocnej pracy w różnych obszarach naszego charyzmatu, jak np.: wspólna formacja, czy nasza twórcza obecność w ZAK.

 

Przywołanie inspirujących doświadczeń z naszej wspólnej historii było wyraźną motywacją i zachętą, aby zachowując jedno serce i jednego ducha, dalej iść wspólnym pallotyńskim szlakiem. Refleksji nad wzmocnieniem współpracy towarzyszył głęboki namysł nad pragnieniem Pallottiego o dążeniu do jedności. Jeden Założyciel, jedna data fundacji naszych wspólnot, jeden charyzmat oraz duchowe dziedzictwo, to nasz wspólny dar dla Kościoła.

Spotkanie zostawiło w nas pełne wdzięczności doświadczenie, że naszej historii zawsze towarzyszy Pan, a nasze życie jest głęboko przeniknięte duchem Założyciela.

 

 

Sr. Honorata Lyimo, SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)