Licznik odwiedzin

16949356
Od 2011 roku
16949356

 

Niedziela Chrztu Pańskiego zakończyła liturgiczny okres Bożego Narodzenia.  Wspólnota Sióstr Zarządu Generalnego i Procury, wraz z zaproszonymi gośćmi, zwieńczyła świąteczny czas bożonarodzeniowy wspólnym kolędowaniem.

Zgodnie ze zwyczajem, z racji Uroczystości Objawienia Pańskiego w obu naszych wspólnotach miało miejsce błogosławieństwo domu, tzw. kolęda. Na drzwiach pojawił się napis K+M+B – Christus Mansionem Benedicat, co oznacza: Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Nieszpory, wspólne śpiewanie kolęd w różnych językach oraz agapa wypełniły nasz dom radością.

Nasz Założyciel, św. W. Pallotti wierzył, że Jezus jest Słowem, które Bóg skierował do każdego człowieka. Z tego powodu obchodził Epifanię w sposób bardzo uroczysty.

Nasze wspólnoty były świadkiem tego zamysłu Pallottiego. Podczas niedzielnego popołudnia gościłyśmy wspaniałą dużą grupę Księży Pallotynów i Salwatorianów, nasze Siostry z Via Moncenisio oraz naszego wiernego przyjaciela – ks. Jarosława Rochowiaka – salezjanina, który był mistrzem ceremonii podczas naszego spotkania.

S. Izabela Świerad – Przełożona Generalna, powitała wszystkich zaproszonych gości i słowem wstępu wprowadziła w klimat spotkania. S. Magdalena Pinto – Przełożona wspólnoty w Procurze, dziękuje wszystkim Siostrom, zarówno z Domu Generalnego, jak i Procury za owocną współpracę i świadectwo miłości Chrystusa.

Uczestniczyłyśmy również w obchodach Oktawy Epifanii w naszej pallotyńskiej parafii pw. Królowej Apostołów przy Via Ferrari. Nabożeństwa różnych chrześcijańskich obrządków pozwoliły przywołać atmosferę celebracji z czasów Pallottiego. Mogłyśmy doświadczyć bogatej duchowości Kościoła wyrażonej w liturgii oraz cieszyć się wspólnotą, którą łączy łaska sakramentu chrztu. Warto zobaczyć więcej:  http://sac.info/78175/

Niech Pan będzie uwielbiony w każdym dniu naszego życia.

 

Siostry Pallotynki Misjonarki ze wspólnoty z Procury

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)