Licznik odwiedzin

16949345
Od 2011 roku
16949345

 

Dnia 8 maja, w święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa, w gronie licznych członków Rodziny Pallotyńskiej, udałyśmy się do San Giorgio di Cascia w Umbrii, miejsca pochodzenia rodziny Pallottich. Coroczne świętowanie wspominienia św. W. Pallottiego, w drugą niedzielę maja, stało się już tradycją. Podczas podróży autobusem do San Giorgio przepiękne widoki zachwyciły mnie i zainspirowały do medytacji nad dziełem stwórczym Boga. Gdy dotarliśmy do domu rodziny Pallottich,  zostaliśmy bardzo serdecznie i cieplo powitani. Mieszkańcy wioski cieszyli się z możliwości spotkania z duchową rodziną Pallottiego. Przed Mszą św. zaproszono nas na poczęstunek podczas którego mogliśmy serdecznie porozmawiać i zapoznać się z Rodzinę Pallottich.

 

Mszy św. przewodniczył ks. Jan Kupka SAC. Następnie udaliśmy się na przyjęcie przygotowane specjalnie z myślą o nas, gdzie ugoszczono nas bardzo obficie. Późnym popołudniem zgromadziliśmy się ponownie w Kościele, aby wyruszyć w procesji z przepiękną figurą św. Wincentego Pallottiego.

Zespoły muzyczne ubogaciły pielgrzymowanie muzyką i pieśniami. Wszyscy obecni członkowie Rodziny pallotyńskiej przeszli przez wioskę niosąc dumnie figurę Pallottiego. Na zakończenie otrzymaliśmy błogosławieństwo udzielone relikwiami naszego świętego Założyciela.

Jestem bardzo wdzięczna za to wspaniałe doświadczenie i za możliwość poznania Rodziny naszego Założyciela. Te przeżycia stają się skarbem w moich wspomnieniach. Pomogły mi one także w dużo większym docenieniu mojej przynależności do Rodziny Pallotyńskiej. Modlę się, aby rodzina Pallottich w San Giorgio mogła nadal trwać w kontakcie z naszą rodziną duchową (księżmi, siostrami i świeckimi członkami Zjednoczenia); aby żyła w dobrobycie i wzrastała w liczbie, tak, aby historia św. Wincentego mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie.

 

Sr. Ester Paau SAC (Belize)

studentka Rocznego Kursu Duchowości Pallotyńskiej w Rzymie

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)