Licznik odwiedzin

16949345
Od 2011 roku
16949345

 

Galeria zdjęciowa

W niedzielę Pięćdziesiątnicy w Kościele Najświętszego Zbawiciela na Fali (Santissimo Salvatore in Onda), dwa zgromadzenia Sióstr Pallotynek – Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego i Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego – obchodziły rocznicę swego powstania w roku 1838, gdy św. Wincenty Pallotti otworzył w Rzymie dom Pia Casa di Carita dla osieroconych dziewcząt, aby troszczyć się o nie przy pomocy grupy pobożnych kobiet.

W obecności licznie zgromadzonych Sióstr z obydwu Zgromadzeń, z Przełożonymi Generalnymi: S. Ivete Garlet CSAC i S. Izabelą Świerad SAC oraz z Księżmi i Braćmi Pallotynami i świeckimi członkami ZAK, celebrowaliśmy dziękczynną Mszę św. z uroczystości Zesłania Ducha Świętego, jako wspólną rocznicę początku naszych Zgromadzeń. Gośćmi specjalnymi była Przełożona Generalna Maryjnego Instytutu Apostolstwa Katolickiego z Boliwii, S. Carmen Barrón Cáceres i S. Pascalina Ndata, Przełożona Generalna Zgromadzenia Matki Bożej Miłości z Południowej Afryki.

Przełożony Generalny, ks. Jacob Nampudakam SAC, złożył siostrom życzenia i podkreślił w homilii szczególną odpowiedzialność trzech wspólnot: Stowarzyszenia Księży i Braci Pallotynów oraz obydwu naszych Zgromadzeń Sióstr Pallotynek wobec całego dzieła św. Wincentego Pallottiego - Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Podkreślił, że ich rolą jest bycie "zaczynem jedności, apostolskiej świadomości i inspirowania grup"; są więc powołane, aby "nadać oblicze Zjednoczeniu i je ożywiać."

Szczególnym wyrazem jedności było odnowienie ślubów przez wszystkie siostry przed Przełożonymi Generalnymi obydwu Zgromadzeń Sióstr Pallotynek.

To radosne wydarzenie było przygotowane z wielką kreatywnością; wymowne były symbole podczas aktu pokuty i procesji z darami, a piękne głosy sióstr z chóru Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego ubogaciły uroczystą Liturgię.

Siostry Przełożone Generalne skierowały do zebranych serdeczne słowa wdzięczności i zachęty; życząc siostrom, aby potrafiły żyć w pełni powołaniem otrzymanym od Boga.

S. Maria Landsberger SAC

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)