Licznik odwiedzin

16949165
Od 2011 roku
16949165

Uroczystość Objawienia Pańskiego -Trzech Króli, obchodzimy na pamiątkę dnia, w którym Jezus objawił się światu. Uroczystość ta była szczególnie ważna i droga naszemu Założycielowi św. Wincentemu Pallottiemu. Zapoczątkował on w Rzymie Oktawę Epifanii jednocząc na modlitwie wiernych różnych obrządków w kościołach Wiecznego Miasta.

W dzień Epifanii  wspólnota Domu Generalnego i Prokury uroczyście obchodziła ten piękny dzień w połączeniu z tradycyjną kolędą i błogosławieństwem domów. Ks. Jarosław Rochowiak, salezjanin zaprzyjaźniony z naszymi rzymskimi wspólnotami, po wspólnej modlitwie w kaplicy Domu Generalnego i poświęceniu kadzidła, wody i kredy, pobłogosławił nasze domy. Woń kadzidła wypełniła każdy zakątek domostwa, dodając podniosłości obchodzonej Uroczystości.

Kolejnym punktem wspólnego świętowania był uroczysty obiad, na który zaprosiłyśmy  także członków Zjednoczenia z Rzymu, z Niemiec, Polski i Australii,  którzy przybyli na rozpoczynające się wkrótce Zebranie Centralne ZAK.  Następnie w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Prokury, ks. Jarosław poprowadził modlitwę uwielbienia i dziękczynienia, przeplataną kolędami śpiewanymi w różnych językach. Pallotyńskim zwyczajem, po błogosławieństwie, miało miejsce ucałowanie Dzieciątka Jezus.

Dla zaproszonych gości prawdziwą niespodzianką okazał się ostatni punkt wspólnego świętowania – losowanie “służby przy żłóbku”. Ta tradycja polskich wspólnot Sióstr Pallotynek na trwałe zadomowiła się w naszej międzynarodowej wspólnocie domu Generalnego i Prokury. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne zadanie na kolejny rok,  aby tym samym jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa. Niech Pan, który nieustannie przychodzi do nas i objawia nam swoją miłość i miłosierdzie, błogosławi nasze wysiłki w realizacji tych zadań, aby nasza “służba przy żłóbku” przyniosła obfite owoce i chwałę Bogu.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)