Licznik odwiedzin

16949165
Od 2011 roku
16949165

Przed Świętami Bożego Narodzenia, w domu Generalnym, gościłyśmy ponad 30 osób z polskich Zarządów Generalnych Instytutów Życia Konsekrowanego.  Pośród zaproszonych był obecny Ks. Arcybiskup José Rodríguez Carballo OFM, który wygłosił konferencję i podzielił się swoim doświadczeniem. W nawiązaniu do nauczania Kościoła przedstawił perspektywę życia zakonnego w świecie współczesnym, podkreślając ważność świadectwa osób konsekrowanch, które wychodząc na peryferie świata mają wobec niego misję profetyczną.

Na drugą część przedświątecznego spotkania przenieśliśmy się do gościnnej wspólnoty Sióstr w Prokurze, gdzie polskiej tradycji stało się zadość.

Siostra Generalna, Izabela Świerad, powitała gości bardzo serdecznie, przedstawiła międzynarodową wspólnotę sióstr i zaprosiła nas do wspólnotowego świętowania. Przy blasku migocących świątecznych ozdób i śpiewie kolęd zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia,  łamiąc się wigilijnym opłatkiem. Niespodzianką dla przybyłych gości były wyśmienite potrawy wigilijne przygotowane przez s. Hannę i współsiostry.

Spotkania Polaków są wieloletnią tradycją pielęgnowaną przez księży i siostry w celu wzajemnego ubogacenia się, podzielenia doświadczeniem, a także kultywowania polskich tradycji.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)