Licznik odwiedzin

16949165
Od 2011 roku
16949165

W dniach 23-30 stycznia 2014 r. odbyło się w Rzymie spotkanie Komisji Historycznej, na którym były obecne siostry : Adelheid Scheloske, Blanka Sławińska, Maria Świątkowska, Lowrencia Krusantony i Phyllis Carpenter. Siostra Generalna, Izabela Świerad serdecznie przywitała siostry, które rozpoczęły prace według następującego programu:

1. Przygotowanie do druku dwóch dokumentów : pierwszy o dacie założenia naszego Zgromadzenia, drugi o nazwie Zgromadzenia i jego skrócie SAC.

2.  Zapoznanie się z treścią historii Prowincji Indii opracowanej przez s. Lowrencię Krusantony

3.  Przygotowanie do druku w j.angielskim, historii Zgromadzenia napisanej przez s. Salesię Wellmann.

Członkinie Komisji czuły się zainspirowane bogactwem dostępnych materiałów historycznych tak bardzo przydatnych przy pogłębiania wiedzy historycznej sióstr w całym Zgromadzenia.

Wizyta w siedzibie Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (Propaganda Fide) w dniu 28 stycznia, umożliwiła członkiniom Komisji zobaczenie części dokumentów zebranych w archiwum Kongregacji oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem tej Instytucji. Propaganda Fide była związana z początkiem utworzenia naszego misyjnego Zgromadzenia.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)